Evaluatie parlementsleden Els Ampe (Voor U)

| Els Ampe (Voor U).

Voor U en Collectif Citoyen dagvaarden België voor ‘schendingen van het kiesrecht’

© BRUZZ
08/07/2024

De politieke partijen Voor U en Collectif Citoyen hebben samen klacht ingediend tegen de Belgische staat. Ze vinden dat bij de federale verkiezingen van 9 juni het kiesrecht en de mensenrechten zijn geschonden, en eisen dat de regering maatregelen neemt om kleine partijen tegemoet te komen.

Vertegenwoordigers van Voor U en de Franstalige partij Collectif Citoyen spannen een zaak aan in kortgeding tegen de Belgische staat, zo laat Collectif Citoyen weten in een persmededeling. Ze stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun rechten zijn geschonden. In hun mededeling hebben ze het over "electorale discriminatie" en "schendingen van de mensenrechten."

De partijen vinden het discriminerend dat nieuwe politieke partijen zich aan dezelfde regels rond verkiezingsuitgaven moeten houden als grote partijen, maar geen beroep kunnen doen op partijdodaties, waar die gevestigde partijen wel recht op hebben. Bovendien vinden beide kleine partijen dat ze "uitgesloten worden van debatten in de media."

"Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (in Straatsburg, red.) moet de Belgische staat maatregelen nemen om voldoende media-aandacht voor niet-gefinancierde partijen te garanderen," zo klinkt het bij de dagvaarders. "Maar die uitspraak wordt niet gerespecteerd in België."

Rechter en partij

De partijen die de zaak aanspannen zijn ook niet te spreken over de huidige procedure bij klachten over de verkiezingsuitslag. Het parlement oordeelt namelijk zelf of zijn verkiezingen goed zijn verlopen. "De principes van de democratie worden aangetast omdat het verkozen parlement zowel rechter als partij is, en België is hiervoor al eens veroordeeld," zo klinkt het nog.

Beide partijen eisen aanpassingen aan de Belgische Grondwet. Die moeten de rechten van nieuwe politieke partijen in de toekomst beter beschermen. Daarnaast willen ze dat een onafhankelijk orgaan wordt opgericht om klachten over het verloop van de verkiezingen te behandelen.

Voor hun dagvaarding beroepen de klachtneerleggers zich op artikels 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dinsdagochtend lichten ze hun klacht toe op een persconferentie. De zaak zelf komt voor bij de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg op 11 juli.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni