| De cultuursector protesteerde tegen de sluiting van de sector.

Advocaat overheid verduidelijkt: limiet 200 toeschouwers per voorstelling, niet per dag

© Belga
07/01/2022

Bij culturele voorstellingen mogen wel degelijk 200 mensen aanwezig zijn. Die limiet geldt niet per dag, zoals wel in het koninklijk besluit staat. Dat verduidelijkte de advocaat die belast is met de verdediging van het KB vandaag voor de Raad van State.

Dat meldt Le Soir. De interpretatie van de advocaat is in strijd met de tekst van het KB. Daarin staat onder meer dat "massa-evenementen en evenementen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, alleen zijn toegestaan voor een zittend publiek van ten minste 50 personen en ten hoogste 200 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegerekend, behoudens voorafgaande toestemming van de bevoegde plaatselijke autoriteit (...)".

Deze limiet wordt betwist door vele culturele actoren die het "onevenredige" en "buitensporige" karakter ervan aanklagen, omdat geen rekening wordt gehouden met de grootte van de zaal waar de culturele voorstellingen plaatsvinden.

"Wij vinden het ook oneerlijk dat bioscopen 200 toeschouwers per voorstelling kunnen ontvangen, ongeacht het aantal zalen," aldus Philippe Degeneffe, voorzitter van de federatie van werkgevers in de podiumkunsten.

'Limiet afschaffen'

De nieuwe lezing van het KB tijdens de pleidooien bij de Raad van State vrijdag is een eerste stap vooruit voor de vertegenwoordigers van de culturele sector. "Onze advocaat, meester Letelier, heeft gevraagd dat het standpunt van de Staat wordt meegedeeld in het vonnis dat door de Raad van State zal worden gewezen", merkt de voorzitter op.

Bovendien hopen de indieners dat de Raad van State verder zal gaan en de limiet van 200 toeschouwers zal afschaffen. "Wij denken dat deze limiet van 200 toeschouwers incoherent en oneerlijk is. Het is niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en houdt geen rekening met de capaciteit van de verschillende zalen", aldus nog Degeneffe.

De Raad van State zal naar verwachting maandag een nieuwe uitspraak doen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni