Paul Dujardin 4 BRUZZ ACTUA 1633

| Paul Dujardin.

Vzw die instaat voor renovatie Jubelpark ontslaat CEO Paul Dujardin

© BRUZZ
04/07/2023

De vereniging Horizon 50-200, belast met het coördineren van de uitgebreide renovatie van het Jubelpark in Brussel, heeft CEO Paul Dujardin en operationeel directeur Yasmina Amire ontslagen na een vernietigende audit. Daarover bericht De Tijd.

Dujardin en Amire worden verantwoordelijk gehouden voor een buitensporig financieel beleid bij Horizon 50-200, die van het Jubelpark "een nieuw toonbeeld van maatschappelijke betekenis voor België" moet maken.

"Op dit moment is duidelijk gebleken dat de vereniging ver boven haar financiële mogelijkheden heeft geleefd en geld heeft uitgegeven dat er niet was en waarvoor geen goedkeuring van de raad van bestuur was", verklaart bestuurslid Arnaud Vajda aan De Tijd. Hij benadrukt echter dat er geen enkele aanwijzing was van zelfverrijking.

De vereniging ontvangt momenteel een jaarlijkse subsidie van 580.000 euro, maar volgens intern onderzoek dat op initiatief van de raad van bestuur van Horizon 50-200 werd uitgevoerd, is dit geld al volledig verdampt. Voormalig directeur van Bozar, Dujardin, was verantwoordelijk voor de strategische en artistieke visie, terwijl operationeel directeur Amire zich voornamelijk bezighield met personeelsaangelegenheden.

Dujardin wilde niet reageren op zijn vertrek bij Horizon 50-200. Amire was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

In de tussentijd is er een crisismanager aangesteld. Tegelijkertijd worden de overgebleven medewerkers van de vereniging nog steeds betaald door de federale overheidsdienst voor wetenschapsbeleid, Belspo.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni