Bevoegde ministers overleggen met getroffen sectoren over steunmaatregelen

© Photonews
| David Clarinval (MR), federaal minister van Zelfstandigen en KMO's.
Updated: 18-10-2020 - 13:24

Vertegenwoordigers van de sectoren die hard worden getroffen door de nieuwe beslissingen van het Overlegcomité zaten zondagochtend samen met minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Zelfstandigen en KMO's David Clarinval (MR). Aanvullende maatregelen voor de sectoren zullen gefinancierd worden met een speciale crisisenveloppe van 500 miljoen euro die door de federale regering wordt uitgetrokken, meldde de woordvoerder van Clarinval zaterdag. Het eerste overleg is "constructief verlopen", laten alle partijen na afloop weten.

Ook vertegenwoordigers van het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) nemen aan het overleg deel. Concreet vinden er twee vergaderingen plaats: om 10 uur passeren eerst de vertegenwoordigers van de horeca, de traiteurs en de nachtclubs de revue en om 11.30 uur is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de evenementenensector, foorkramers en cultuur.

Half miljard

Aan VTM Nieuws bevestigde minister Vandenbroucke zaterdagavond dat de federale regering een half miljard euro gaat uittrekken voor maatregelen. Hij benadrukte dat het erg is wat de cafés en restaurants nu overkomt, maar wees er tegelijk op dat deze maatregelen erger moeten voorkomen. "We hebben dit niet beslist zonder na te denken over wat dat betekent. We moeten ze er doortrekken en we gaan dus federaal een half miljard euro ter beschikking stellen van maatregelen", zei hij. De minister had het daarbij onder andere over het verdubbelen van het overbruggingsrecht, het kwijtschelden van sociale bijdragen en het zorgen dat de eindejaarspremie voor dat personeel betaald kan worden.

Vandenbroucke legde in VTM Nieuws ook uit waarom de maatregelen pas maandag ingaan. "De reden waarom we pas maandag met de maatregelen starten, is dat het deze keer zeer kordaat gehandhaafd zal worden door de politie. (...) Het is geen verhaal meer van vermaningen, maar een verhaal van boetes en straffen. (...) Omdat we streng willen handhaven, moet er een besluit zijn dat juridisch waterdicht is. Dat zal er zondag zijn, waardoor het pas maandag kan ingaan", klonk het tot slot.

'Constructief'

Na afloop van het overleg laten de betrokken partijen weten dat de vergadering "constructief is verlopen". Tijdens het overleg werd duidelijk dat de 500 miljoen euro die de federale regering wil vrijmaken, een investering is voor 2020. Over de exacte invulling van de nieuwe steunmaatregelen wil Horeca Vlaanderen aan het eind van de week duidelijkheid. "De kwijtschelding van de RSZ en de participatie van de staat in de eindejaarspremie is belangrijk, want zo zorgen we dat er geen 'cash out' is", stelt Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen. "De verdubbeling van het overbruggingsrecht als een vervangingsinkomen, geeft toch ook wat meer zuurstof. We bekijken wat dit in totaal oplevert en wat er nog meer nodig is."

Naar 2021 wordt later nog gekeken, maar "dat er meer middelen nodig zullen zijn staat buiten kijf", aldus De Caluwe. "Het debat over 2021 openen we ook al. Zelfs als we terug opengaan is er nog steeds minder capaciteit", vervolgt hij.

De Brussels Hotel Association (BHA), die vrijdag nog stevig aan de alarmbel trok over de situatie voor de hotels, is enigszins gerustgesteld na het overleg. Er is hoop dat de steunmaatregelen voor de horeca nu ook overgeschakeld worden naar hotels die de deuren kunnen sluiten. "Het is geen algemeen probleem, want in de Ardennen zijn hoteluitbaters bijvoorbeeld wel tevreden over de omzet. Ze beseffen dat het lokaal is en vooral gelinkt aan de steden. Een sluiting kan nu overwogen worden en dan worden de steunmaatregelen afgestemd op het verlies in omzet", vertel Yves Fonck, CEO van BHA.

Foorkramers matig tevreden

"Ik kan niet zeggen dat we tevreden zijn, maar we zijn wel dankbaar voor de steun vanuit de federale regering. Het zijn vooral de gewesten die ons moeten helpen en meer moeten doen. Het Vlaamse gewest heeft ons bijvoorbeeld al veel meer gegeven dan het Brusselse gewest", meldt Patrick De Corte, vakbondsman voor de Brusselse foorkramers.

De kermissen gaan nog amper door in België en dan vooral in kleine bezettingen. De foorkramers zijn tevreden met de verdubbeling van het overbruggingskrediet en de kwijtschelding voor de betalingen aan de RSZ, maar perspectief is er nog te weinig. "Op de lange termijn ben ik niet gerustgesteld. Ik denk dat de pandemie nog lang zal duren en dus moet er ook hulp komen in 2021", stelt De Corte.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?