20231016 1862 Sven Gatz Begroting

| Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD)

Brussels begrotingstekort vermindert, maar niet voldoende, erkent Gatz

© Belga
15/12/2023
Updated: 15/12/2023 11.50u

Het Brusselse begrotingstekort blijft verminderen, maar niet voldoende. Dat stelde minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) vrijdagvoormiddag in zijn repliek op het plenaire begrotingsdebat van donderdag in het Brussels Parlement. De toename van de schuld is voor een derde te wijten aan de opeenvolgende crises, een ander derde aan de structurele investeringen en een derde door de reguliere uitgaven. En dat laatste is problematisch, erkende hij.

Gatz wees erop dat in deze begroting voor het eerste een schuldplafond werd ingesteld van 210 procent, als garantie op gezondere overheidsfinanciën. Er werd ook overeengekomen dat het Brussels Gewest op personeels- en werkingskosten, investeringen en subsidies voor 150 miljoen euro zal besparen. Tegelijk plant de regering hervormingen in de ontvangsten door onder meer de stedenbouwkundige lasten en boetes te indexeren.

De minister kondigde aan dat staatssecretarissen Ans Persoons (one.brussels - Vooruit) en Barbara Trachte (Ecolo) naar een oplossing zoeken voor het schrappen van de exportsubsidie voor 4 miljoen euro, omdat dit vooral voor kleine ondernemingen problematisch is. MR en Les Engagés hebben een amendement op de begroting ingediend om de subsidie terug in te schrijven.

Crises

Gatz herinnerde aan de covid-, Oekraïne- en energiecrisis, die zware budgettaire gevolgen hadden. "Niettemin ben ik ervan overtuigd dat het Brussels Gewest met deze begroting in staat is de richting van een evenwicht in de volgende legislatuur in te slaan", aldus minister Sven Gatz. "Met de besparingen en hervormingen die we bij deze begrotingsronde hebben afgesproken, zetten we een belangrijke stap in de goede richting en dit zonder nieuwe belastingen voor de Brusselaars."

Maar de minister voegde er aan toe dat dit evenwicht niet ten koste mag gaan van strategische investeringen, zoals investeringen in de tunnels en de metro, die ten goede komen zowel aan Brusselaars als aan pendelaars vanuit Vlaanderen en Wallonië. Hiervoor kijkt de minister ook naar de andere entiteiten in het land, "het economische belang van onze hoofdstad moet in relatie staan met een correcte financiering". ​

Hervormingen

Met de begroting van 2024 kunnen we de crises gelukkig stilaan achter ons laten, aldus Gatz. Hij verwees naar de hervormingen in de arbeidsmarkt en de sector van de dienstencheques, maar ook in andere sectoren is nog veel te halen, stelde de Open VLD-minister.

Voor Gatz is het op middellange termijn nodig om de Brusselse organisatie op orde te stellen. Hij verwees daarbij naar OptIris, het project om de Brusselse administratie te hervormen en een aantal diensten samen te laten smelten, maar ook naar SmartMove, een hervorming van de verkeersbelasting met onder meer de invoering van een slimme kilometerheffing.

Gatz benadrukte ook dat er een uitfasering is van de strategische investeringen (tunnels, metro, bus en tram). Maar het zijn de volgende regeringen het ritme van deze uitfasering zullen bepalen, voegde hij eraan toe.

Wat de externe herfinanciering van het Brussels Gewest betreft, kan hier volgens minister Gatz pas over gesproken worden als het Gewest zelf orde op zaken heeft gesteld.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni