December 2020: de voetgangerszone in de Anspachlaan
© PhotoNews | December 2020: de voetgangerszone in de Anspachlaan.

Brusselse regering raakt het eens over relancemaatregelen

© Belga
05/02/2021

De Brusselse regering is het vrijdag eens geraakt over een pakket maatregelen die ze wil financieren met geld uit het Europese relancefonds. Die moeten Brussel, haar economie en de inwoners veerkrachtiger maken. De projecten werden meegedeeld aan het kabinet van federaal staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) en worden voorgelegd aan Brupartners.

Volgens het kabinet van de Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) kan de inhoud van de maatregelen nog wijzigen naargelang de besprekingen met de Europese Commissie en in functie van de projecten die door de andere deelstaten zijn ingediend.

De Brusselse regering raakte het eens over zestien maatregelen. Die met betrekking tot de digitale transformatie zijn goed voor 67,9 miljoen euro. Het sociale luik en samenleven neemt een hap van 129,5 miljoen euro, waarvan meer dan driekwart is bestemd voor maatregelen voor werkgelegenheid. Mobiliteit en openbare werken nemen het leeuwendeel (140,5 miljoen) voor hun rekening.

Ongeveer 120 miljoen euro gaat naar innovatie, duurzaamheid en klimaatvriendelijke maatregelen. En er wordt 69 miljoen euro uitgetrokken voor productiviteit.

De zestien maatregelen zijn goed voor een totaalbedrag van 527 miljoen euro, en dus meer dan de 395 miljoen waar Brussel recht op heeft. Een en ander wordt in samenspraak met de deelstaten en de Europese Commissie nog verfijnd.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders raakten het afgelopen zomer eens over een fors Europees herstelfonds van meer dan 750 miljard euro. België krijgt daarvan 5,95 miljard. De lidstaten moeten hun nationale relanceplannen in april voorleggen aan de Europese Commissie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie