Vervoort verdedigt Brusselse recette van Europees herstelfonds

© PhotoNews
| Brussels minister-president Rudi Vervoort

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft vrijdag tijdens een actualiteitsdebat in het Brussels Parlement de verdeling verdedigd tussen de verschillende entiteiten van het land van de 5,9 miljard euro Europees relancegeld dat België ontvangt.

De lijst van de projecten van iets meer dan een miljard euro, die de Brusselse regering had ingediend voor het Belgische deel van het Europese relancegeld, zal teruggebracht worden tot 120 à 130 procent van de 395 miljoen die het Brussels Gewest toegewezen kreeg na een akkoord binnen het Overlegcomité. De voltallige Brusselse regering heeft met die verdeling ingestemd, zo benadrukte Vervoort.

Brussels bedrag lager dan verwacht

Zoals bekend keurde het Overlegcomité op 12 januari de verdeelsleutel van de enveloppe goed: de federale regering krijgt 1,250 miljard ofwel 21% van de enveloppe. De rest wordt verdeeld onder de deelstaten: Vlaanderen (gemeenschap en gewest) krijgt 2,255 miljard, het Waals Gewest 1,480 miljard, het Brussels Gewest 395 miljoen, de Franse Gemeenschap 495 miljoen en de Duitstalige Gemeenschap 50 miljoen.

De afgelopen dagen was zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid (Ecolo en Défi) kritiek op het aandeel van de Europese middelen dat de Brusselse regering in de wacht wist te slepen. Herhaaldelijk werd het cijfer van 500 miljoen naar voor geschoven, maar uiteindelijk lag het bedrag een stuk lager. "Ik vraag me oprecht af hoe de onderhandelingen over deze verdeelsleutel zijn verlopen en of u Brussel goed heeft vertegenwoordigd", sprak Cieltje Van Achter namens N-VA.

Vervoort wees erop dat op basis van de Europese verdeelsleutel, het Brusselse Gewest slechts recht had op 258 miljoen of 5,5% van het totaal van de deelentiteiten van het land. Door het intra-Belgisch akkoord is dat 11 procent geworden, aldus nog de minister-president. Bovendien moet bij dat bedrag nog de middelen gerekend worden die zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap in het Brussels Gewest zullen investeren. Voor de Franse Gemeenschap geldt een verdeelsleutel van 75/25.

Minder projecten

Eind vorig jaar had de Brussels regering 19 fiches met projecten voor iets meer dan een miljard euro opgesteld als onderdeel van het Belgische voorstel voor het Europese relancegeld. De projecten waren onderverdeeld in vijf thema's: inclusie met 4 projecten voor een totaal van 188,5 miljoen (18%), mobiliteit met 5 projecten voor een tal van 387 miljoen (37%), duurzaamheid met 2 projecten voor 113,5 miljoen (11%), productiviteit met 2 projecten voor 175 miljoen (17%), digitalisering met 6 projecten voor 177 miljoen (17%).

Die lijst moet, nu de intra-Belgische verdeling vaststaat, nu ingekort worden tot 120 à 130 procent van de Brusselse enveloppe. Er wordt een veiligheidsmarge ingebouwd omdat er nog discussies volgen met de andere Belgische entiteiten en met Europa.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?