20210512 1753 exitstrategie  Barbara Trachte
© Photonews | Barbara Trachte (Ecolo), staatssecretaris voor Economische Transitie.

Brusselse regering steunt ondernemingen die bijdragen aan koolstofvrije economie

MW
© BRUZZ
13/11/2022

De Brusselse regering wil de gewestelijke economische steun aan bedrijven hervormen met het oog op een koolstofneutrale economie in 2050. Het keurde daartoe een voorstel van ordonnantie goed in eerste lezing.

Het voorstel komt er op intitiatief van Barbara Trachte (Ecolo), staatssecretaris voor Economische Transitie en heeft een tweeledig doel.

Enerzijds wil het de gewestelijke economische steun voorbehouden voor ondernemingen die op sociaal en milieuvlak tot voorbeeld strekken. Anderzijds moet het die steun vereenvoudigen en beter afstemmen op de behoeften van de ondernemers.

De hervorming kadert binnen Shifting Economy, de strategie voor economische transitie van het Brussels Gewest. Jaarlijks kent het gewest zo’n 30 miljoen euro steun toe aan bedrijven in de vorm van premies voor investeringen, advies, aanwerving of opleiding.

Hervormen voor een koolstofneutrale economie

"Deze ambitieuze hervorming wil de ondernemingen aanmoedigen om op milieu- en sociaal gebied het goede voorbeeld te geven en zo bij te dragen tot het volledig koolstofvrij maken van de Brusselse economie tegen 2050,” aldus Barbara Trachte.

Concreet plant Trachte met het voorstel een verhoging van de steun vanaf 2024 voor bedrijven die op sociaal of milieugebied een voorbeeldfunctie vervullen. Vanaf 2030 zullen ook alleen die laatste nog toegang hebben tot steun.

Vereenvoudigde steun

De tweede doelstelling van de hervorming is het steunstelsel te vereenvoudigen. Door het aantal verschillende soorten steun terug te brengen van 26 naar 17, is de hervorming er ook op gericht het steunstelsel duidelijker en eenvoudiger te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemers

Extra categoriën en toegankelijker

Nieuw is daarnaast de invoering van extra categorieën steun waarmee de ondernemingen hun transitietraject kunnen financieren. Het gaat onder meer om steun voor adviesverlening en steun voor investeringen in energiebesparing.

Verder zal de steun voortaan ook toegankelijk zijn voor werkcoöperaties (natuurlijke personen die een ondernemersactiviteit uitoefenen binnen een coöperatieve structuur).

Ook voor de ondernemingen in de non-profitsector is een grotere toegang gepland, gezien hun sociale impact en het aantal banen dat zij genereren. Deze ondernemingen zullen steun kunnen krijgen op voorwaarde dat zij voor minder dan 75 procent (voorheen 50 procent) uit overheidsmiddelen worden gefinancierd.

De hervorming zal naar verwachting begin 2024 van kracht worden, na de aanneming van de ordonnantie en de verschillende besluiten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie