Brusselse regering versterkt steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden

© Belgaimage
| Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

De Brussels regering heeft donderdag ingestemd met de versterking van drie maatregelen die bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de gezondheidscrisis moeten helpen: de handelshuurlening, de gedelegeerde opdracht die aan finance&invest.brussels is toegekend en de Oxygen-lening.

"Vanwege de duur van de crisis heeft de Brusselse regering beslist drie van deze regelingen, die al enkele honderden bedrijven hebben geholpen, te versterken. Deze beslissing moet een nog groter aantal bedrijven in staat stellen steun te krijgen die is afgestemd op hun liquiditeits- en solvabiliteitsbehoeften. Deze leningmechanismen, die bijzonder aantrekkelijke rentevoeten hebben, zijn essentiële instrumenten in het kader van het komende herstel", verduidelijkt staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte (Ecolo).

Handelshuurlening

De handelshuurlening, die sinds 15 januari bestaat en die enerzijds de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren moet opvangen, wordt uitgebreid.

Het maximumbedrag van de lening wordt verhoogd van 35.000 tot 75.000 euro per huurder. Wie het maximum van 35.000 euro bereikt heeft bij een eerste aanvraag, kan een tweede aanvraag indienen. De aflossingstermijn wordt van 2 op 5 jaar gebracht. Deze nieuwe bepalingen worden van toepassing na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei.

Quasi-eigenvermogenlening

Daarnaast heeft de regering een bijkomende enveloppe van 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de gedelegeerde opdracht aan financeinvest.brussels (40 miljoen euro) om quasi-eigenvermogenleningen van maximaal 600.000 euro met een maximale looptijd van zeven jaar toe te kennen aan ondernemingen met meer dan tien VTE's.

Door de aanhoudende crisis en de financiële behoeften van bepaalde ondernemingen heeft de Brusselse regering bovendien beslist de quasi-eigenvermogenlening te verhogen tot maximaal 1,5 miljoen euro. Leningen van meer dan 600.000 euro worden echter voorbehouden aan ondernemingen met meer dan honderd VTE's. Aan deze leningen worden bepaalde voorwaarden verbonden, waaronder het behoud van de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de lening en een verbod om dividenden uit te keren gedurende 24 maanden.

Oxygen-lening

Tot slot heeft de regering 6 miljoen euro toegevoegd aan de enveloppe van 6 miljoen die ze eind vorig jaar aan Brusoc heeft toegekend voor het opzetten van Oxygen-leningen voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie. De lening kan oplopen tot 100.000 euro voor een periode van maximaal zeven jaar.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?