Elke Roex 07 BRUZZ ACTUA 1670

| Elke Roex (Vooruit), nu ook bevoegd voor Financiën in Anderlecht

Elke Roex wordt schepen van Financiën in Anderlecht

SDS
© BRUZZ
04/05/2022

De Vlaamse schepen in Anderlecht, Elke Roex (Vooruit), krijgt er een bevoegdheid bij. In vol begrotingsoverleg draagt burgemeester Fabrice Cumps (PS) de portefeuille Financiën aan haar over. Net als vijf andere gemeenten heeft Anderlecht nog geen begroting voor 2022.

De gemeente Anderlecht is een van de zes Brusselse gemeenten die nog altijd geen budget voor 2022 heeft voorgesteld. "Het is bijzonder moeilijk om de begroting 2022 rond te krijgen. Tot vandaag zijn we daar nog niet in geslaagd", schrijft burgemeester Fabrice Cumps donderdagochtend op zijn Facebookpagina.

"De gevolgen van opeenvolgende crisissen wegen zwaar op onze sociale uitgaven en de indexering van 6 procent van de salarissen creëert een grote budgettaire kloof die moeilijk te overbruggen is, gezien onze inkomsten maar met 2 procent stijgen."

Om geen besparingen op te leggen aan diegenen die nu reeds zwaar moeten besparen, heeft het college beslist om de belastingen die op de burgers wegen niet te verhogen om een begrotingsevenwicht te bereiken, laat Cumps weten. "We willen niet raken aan het sociale beleid dat ons kenmerkt. Maar om te kunnen voldoen aan de wettelijke beperking die ons verbiedt om in het rood te gaan, moeten we dus bijkomende en zeer precieze maatregelen nemen, en dat vraagt tijd."

Begroting pas eind juni rond

De burgemeester laat weten dat hij daarom de portefeuille Financiën overdraagt aan schepen Elke Roex, nu al bevoegd voor Economie en Nederlandstalige Gemeenschapsmateries.

"De bekwaamheden van Elke en haar onophoudelijk engagement ten dienste van onze gemeente zullen haar toelaten, en daar ben ik zeker van, om het budgettaire proces nauwgezet en zorgvuldig op te volgen. Ik zal haar uiteraard bijstaan om samen de grote strategische lijnen te bepalen."

"De gevolgen van de opeenvolgende crisissen zijn overal problematisch", zegt Elke Roex aan BRUZZ. "Anderlecht is niet de enige gemeente die heel laat haar begroting voor 2022 zal stemmen." Roex verwacht dat het begrotingsplan van het college eind juni naar de gemeenteraad kan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni