Elsene: begroting ‘zonder corona’ voor 2021 in evenwicht

Op de gemeenteraad van 25 februari zal Elsene haar begroting voor 2021 voorleggen die in evenwicht is, corona niet meegerekend. De begroting ‘zonder corona’ voor 2021 toont een positief resultaat van 77.097 euro, met op de gewone begroting een bedrag van 210 miljoen euro en een buitengewone begroting van 67 miljoen euro. De gevolgen van de coronacrisis zullen de gemeente in 2021 3,7 miljoen euro kosten.

De gewone begroting voor 2021 omvat onder meer een verhoging van de dotatie aan het OCMW van ongeveer 1,1 miljoen, een investering van bijna 500.000 euro in het nieuwe beleid voor ecologische transitie, en een stijging van de personeelsuitgaven van rond de 4,6 miljoen euro. De inkomsten uit de personenbelasting lagen als gevolg van een tax-shift van de federale regering, lager dan verwacht, merkt de gemeente op.

De uitgaven worden dan weer gecompenseerd door een besparing van 4 miljoen euro op de werking van de gemeente, het optimaliseren van het beheer en de inning van bepaalde ontvangsten en door het zoeken naar bijkomende financiële middelen op zowel gewestelijk, federaal als Europees niveau.

De belangrijkste investeringen op de buitengewone begroting gaan naar cultuur, jeugd, crèches en sport (9.091.000 euro), het Museum van Elsene (3.421.000 euro), openbare en groene ruimtes (5.44.048 euro), stadsvernieuwing via onder andere het gewestelijk stadsbeleid en wijkcontracten (28.677.000 euro) en huisvesting en gemeentelijke gebouwen (8.486.252 euro).

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) licht toe: “In 2020 hebben we onze koers moeten wijzigen en hebben we ons nog meer gericht op solidariteit. In 2021 blijven we zoveel mogelijk solidair en zullen we ook investeren in de projecten en doelstellingen die we voor ogen hebben voor een leefbaardere, toegankelijkere en groenere gemeente.”

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?