Een distributiecentrum in de Haven van Brussel.

Haven van Brussel maakt containerterminal drie maal groter

JP
© BRUZZ - Belga
08/02/2022

De terminal heeft vandaag zijn verzadigingspunt bereikt en wordt daarom uitgebreid. Het havenbedrijf zoekt een nieuwe uitbater, die ook een plan moet opstellen om koolstofvrij te worden. De verdrievoudiging van de oppervlakte van de terminal moet bijdragen aan de modal shift van containervervoer over de weg naar de waterweg.

De uitbreiding van de containerterminal houdt een investering van de Haven van Brussel van 6,8 miljoen euro in, met de steun van het Gewest. Het is een van de grote projecten in het masterplan van de haven en een van de sleutelacties van het beheerscontract 2021-2025 tussen de Haven en het Brussels Gewest.

De uitbreiding zal beginnen met het versterken van de kade, deze werkzaamheden zal het havenbedrijf zelf uitvoeren. Vanaf juni 2023 wordt een nieuwe projectoproep uitgeschreven voor de rest van containerterminal. Bedoeling is om er logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde te ontplooien. Denk aan etikettering, verpakking, opslag en een hogere overslagcapaciteit.

Groene ruimte

De toekenning van deze nieuwe concessie gaat gepaard met strenge duurzaamheidscriteria om niet alleen de modal shift van de weg naar de waterweg te vergroten maar ook de Brusselse uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Ook voorziet het project voor de nieuwe haven de aanleg van bijkomende groene ruimte van 2.200 vierkante meter.

"Het is van essentieel om vandaag vooruitgang te boeken in de concrete uitvoering van onze klimaatordonnantie om onze doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 te bereiken," zegt Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu (Ecolo).

"Met deze nieuwe concessie zetten we een stap in die richting door ondernemingsprojecten te stimuleren die banen en een toekomst voor Brussel creëren."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni