Iriscare staat vanaf 1 januari in voor uitbetaling Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden

© PhotoNews

Vanaf 1 januari staat Iriscare in het Brussels Gewest in voor de uitbetaling van de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB), een steun aan personen van minstens 65 jaar, bij wie een verminderde zelfredzaamheid is vastgesteld. Het gaat om een bevoegdheid die door de zesde staatshervorming is overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het Brussels Parlement keurde vrijdag een ordonnantie goed om dit nog mogelijk te maken tegen het einde van de overgangsfase, die eind dit jaar afloopt. De tekst werd unaniem goedgekeurd bij 22 onthoudingen van N-VA, cdH, PVDA en Vlaams Belang. De Brusselse regeling verschilt niet erg van de federale regeling. Wel werd het toepassingsgebied uitgebreid tot alle 65-plussers die in het Brussels Gewest gedomicilieerd zijn. Daarmee wordt niet langer het nationaliteitscriterium gehanteerd.

In het Brussels Gewest krijgen vandaag 7.097 65-plussers een THAB, die gemiddeld 281,46 euro bedraagt en kan oplopen tot 594 euro. De gemiddelde leeftijd van de ontvangers van de THAB ligt op 82 jaar. Het kabinet van bevoegd minister Alain Maron schat het aantal bejaarden dat de tegemoetkoming niet aanvraagt op 4.000. Het totale budget voor de THAB is 30 miljoen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?