Billy Kalonji, oprichter van werkplatform Job@Ubuntu.

Kalonji: ‘Studie Actiris toont eindelijk discriminatie die we dagelijks ervaren’

SN
© BRUZZ
05/07/2019
Updated: 08/07/2019 11.13u

Billy Kalonji van werkplatform Job@uBuntu is blij dat er cijfers zijn over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Maar nu is het tijd voor concrete acties. “Het kan niet dat je diploma in Vlaanderen gehomologeerd wordt, maar aan Franstalige kant niet.”

Wat veel Brusselaars van buitenlandse origine al ervaarden, heeft een studie van het Brussels Gewest nu ook aangetoond. Jongeren met buitenlandse roots vinden ook met een diploma moeilijker werk dan anderen, zo blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris in 2015 en 2016.

“Dit bevestigt wat wij al langer signaleren. Want terwijl media cijfers publiceerden over dalende werkloosheid, is de situatie binnen de Afrikaanse gemeenschap in Brussel hetzelfde gebleven of zelfs verergerd,” zegt Billy Kalonji van Job@Ubuntu. Hij probeert werkgevers in contact te brengen met werkzoekenden van Afrikaanse origine, om vooroordelen te bestrijden.

Sterktes en zwaktes

Maar voor hem is de studie nog maar het begin van het werk. “Zonder juiste diagnose kan je niet genezen. We moeten nu scherpstellen wat de sterktes en zwaktes zijn van de Brusselse arbeidsmarkt. Welke skills hebben de werklozen? Waar zijn werkgevers naar op zoek, ook in de Vlaamse rand? Alleen door precieze gegevens kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen,” zegt Kalonji.

"We moeten niet alleen stereotypen overwinnen. Ook de aanwervingsregels moeten soepeler"

Billy Kalonji (Job@Ubuntu)

Bovendien is er een communicatiekloof. Werkgevers en bemiddelaars als Actiris of VDAB bereiken niet altijd bepaalde groepen van buitenlandse origine. Daar wil Job@Ubuntu aan werken. “We proberen mensen van de Afrikaanse gemeenschap naar mainstream media te leiden. Tegelijkertijd gaan we ook de dialoog aan met instellingen, bedrijven en politici. En de geesten beginnen te rijpen.”

Skills vs. diploma

Dus is het nu tijd voor concrete acties, betoogt Kalonji. “We moeten niet alleen stereotypen overwinnen. Ook de regels moeten versoepelen: competenties moeten zwaarder doorwegen. Het kan niet dat je diploma Meubelmaker alleen in Vlaanderen gehomologeerd wordt, en dat je daardoor geen werk vindt aan Franstalige kant, terwijl in Brussel de twee gemeenschappen samenkomen. En in het Maximiliaanpark vind ik in een vingerknip informatici die morgen al kunnen beginnen werken. Maar de regels laten dat nu niet toe.”

“De vacatures zijn er, en politici en werkgevers begrijpen dat er iets moet veranderen,” besluit Kalonji. “Laat ons nu een sereen debat voeren en stappen vooruit zetten. Ik geloof erin dat het mogelijk is.”

Correctie: het is niet zo dat je met een Vlaams diploma aan Franstalige kant geen werk vindt. Wel is het een probleem dat buitenlandse diploma's in Vlaanderen vaak sneller gehomologeerd worden dan in de Franstalige gemeenschap, en dat je met een door Vlaanderen gehomologeerd diploma niet aan de slag kan bij de Franstalige gemeenschap. Dat was eerst fout opgetekend door BRUZZ, waarvoor onze excuses.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , Billy Kalonji , Job@Ubuntu , Actiris , arbeidsdiscriminatie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni