© Didier Gosuin via Twitter | Minister van Economie Didier Gosuin (Défi)

Studie bevestigt: buitenlandse roots verkleinen kans op werk

Anton De Wolf
© BRUZZ
04/07/2019
Updated: 04/07/2019 15.10u

Als je buitenlandse roots hebt, is het ook met een diploma moeilijker werk vinden als jongere. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie van het Brussels Gewest naar de origine van werkzoekenden. Vooral de niet-erkenning van buitenlandse diploma's blijkt een grote hinderpaal. “Hiermee kunnen we aan de slag om gerichtere maatregelen te nemen”, stelt Didier Gosuin (Défi), aftredend minister van Werk.

"De ongelijkheid op de arbeidsmarkt volgens origine is zeer groot én structureel", zegt Khadija Senhadi, verantwoordelijke onderzoekster van het rapport. De studie van view.brussels, het Brussels Observatorium voor Werk en Opleiding, baseert zich op cijfers van Brussels werkgelegenheidsagentschap Actiris uit 2015 en 2016.

De werkloosheidsgraad van Brusselaars met Maghrebijnse of Afrikaanse roots blijkt drie tot vier keer hoger te liggen dan bij werklozen met een Belgo-Belgische afkomst.

Ook bij hooggeschoolden

Vooral bij een lage en middelhoge scholing is de kloof onmiskenbaar. Van de laaggeschoolde jongeren van Belgo-Belgische afkomst - zonder secundair diploma - heeft één op drie werk binnen de drie jaar. Van de werkzoekenden met een buitenlandse herkomst is dat slechts één op vijf. Bij hooggeschoolden is er nog steeds een kloof, maar die is kleiner. Gemiddeld heeft 80 procent van hooggeschoolde werkzoekenden van Belgische origine na drie jaar werk, bij een andere herkomst ligt dat percentage op 75 procent.

Maar daar wringt wel het schoentje. De grootste impact op de werkloosheid van Brusselse werkzoekenden met buitenlandse roots is net die niet-erkenning van buitenlandse diploma’s. Zo doet bijvoorbeeld ruim 40 procent van de werkzoekenden met roots in Congo-Kinshasa, Burundi en Rwanda er meer dan twee jaar over om een job te vinden die ze langer uitoefenen dan drie maanden. Hoewel het hier om een uitschieter gaat, is dit cijfer wel tekenend voor de andere groepen.

Ook de grote ongelijkheid tussen de taalregio's is opmerkelijk: In Vlaanderen duurt het gemiddeld zes maanden om het diploma te laten homologeren en is het kosteloos, bij de Franstalige gemeenschap kan dat oplopen tot 2 jaar en kost het tussen de 150 en de 250 euro.

arbeider.jpg
© bruzz | Mannen raken sneller aan het werk dan vrouwen, ongeacht de opleidingsgraad.

Vrouwen kwetsbaarste groep

De meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt blijken nog steeds vrouwen. Gemiddeld zijn vrouwen met een andere origine maar liefst drie keer vaker werkloos dan vrouwen van Belgische origine, een grotere tweespalt dan bij de mannen.

Wat nog opvalt is het sterke verband tussen woonplaats, oorsprong en werkloosheid. De tewerkstellingsgraad bij jongeren uit de ‘arme sikkel’ is systematisch lager dan in de rest van het Brussels gewest. Ruim 10 procent van de Belgo-Belgische werkzoekenden woont in die 'arme sikkel'. Kijken we naar werkzoekenden met een andere nationaliteit komt dat cijfer op 35 procent.

Met deze cijfers willen Actiris en minister Gosuin nu verder aan de slag. Hun plan van aanpak omvat onder andere de representativiteit binnen de overheidsinstellingen vergroten en buitenlandse diploma’s erkennen door een vereenvoudiging van de procedure. De studie is ook een aanzet tot vervolgstudies om zo adequaat de tewerkstelling van getroffen werkzoekenden te monitoren. "Discriminatie zet een rem op onze economie en vergroot de mismatch enkel verder", zo besluit Grégor Chapelle, directeur-generaal bij Actiris.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Economie, Samenleving, Didier Gosuin, jongerenwerkloosheid, werkloosheid, Actiris, werkzoekenden

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie