21 maart 2023: de vakbonden blokkeren het distributiecentrum van Delhaize in Zellik als protest tegen het in franchise geven van de supermarkten die de winkelketen in eigen beheer heeft

| (Archief)

Ondernemingsraad bij Delhaize afgelopen: "Zoals verwacht op niets uitgedraaid"

© Belga
24/04/2023

De ondernemingsraad bij Delhaize is maandag "op niets uitgedraaid", dat meldt Chantal Delie van de socialistische vakbond BBTK. Dit weekend al hadden de vakbonden aangegeven dat ze niet wilden dat het toekomstplan van de winkelketen maandag op de maandelijkse ondernemingsraad besproken zou worden, in plaats van op een bijzondere ondernemingsraad.

De ondernemingsraad is maandag om 9.30 uur gestart en was omstreeks 11.30 uur afgelopen. De vergadering werd ook tweemaal geschorst.

"De modaliteiten rond de agendapunten van de vergadering zijn niet gerespecteerd", stelt vakbondsvertegenwoordiger Delie. "Met de voltallige vakbondsdelegatie willen we een nieuwe bijzondere ondernemingsraad vastleggen, omdat er dan ook vakbondssecretarissen aanwezig kunnen zijn. Volgens het huishoudelijk reglement moet die er binnen tien dagen komen, en is er slechts een derde van de mensen nodig. Maar de directie weigert."

Delie stapte naar eigen zeggen met "erg lage verwachtingen" naar de ondernemingsraad, "en die lage verwachtingen zijn ingelost". "Er is geen respect. De directie treedt de regels met de voeten. De impasse wordt groter."

Delhaize stelde zijn franchiseplan op 7 maart voor. Daarop ontstond een sociaal conflict waaraan bijna zeven weken later nog steeds geen begin van een oplossing lijkt te komen, ondanks drie bijzondere ondernemingsraden en twee verzoeningspogingen onder aansturing van een sociaal bemiddelaar. Op 22 mei staat een nieuwe gewone ondernemingsraad op het programma bij Delhaize, volgens de vakbondsinformatie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni