Telewerken op de laptop tijdens de lockdown van de coronacrisis

Telewerken is wijdverspreider in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië

© Belga
15/11/2023

Uit het eerste barometeronderzoek naar de kwaliteit van werk van view.brussels blijkt dat telewerken meer voorkomt in Brussel (42,7%) dan in Vlaanderen (28,7%) en Wallonië (25,1%). De barometer is een initiatief van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt (Défi), om meer te weten te komen over de soorten werkgelegenheid in het Brussels Gewest.

View.brussels gebruikte het WTA-model voor de analyse van gegevens uit 2020. Dit model meet de jobkwaliteit in drie dimensies: werk, tewerkstelling en arbeidsverhoudingen. In totaal werden ongeveer twintig indicatoren onderzocht, waaronder type contract, inkomen, flexibiliteit op de werkplek, emotionele werkbelasting, toegang tot opleiding en premies.

Naast het aandeel telewerken, bleek uit de barometer dat het bruto maandsalaris hoger ligt in Brussel. Het bedroeg voor voltijdwerkers 4.596 euro in 2020, tegenover 3.801 euro in Vlaanderen en 3.587 euro in Wallonië.

Voltijdwerkers met een vast contract verdienen gemiddeld meer dan voltijdwerkers met een tijdelijk contract. Dit verschil is des te groter in Brussel (+63,4%) dan in andere regio's (+- 41%).

Er zijn loonverschillen naargelang het geslacht en het gewest. Terwijl in Vlaanderen en Wallonië voltijdse vrouwelijke werknemers gemiddeld meer verdienen dan hun mannelijke collega's, is dit niet het geval in het Brussels Gewest, waar een loonkloof blijft bestaan ten nadele van vrouwen.

Ook het uitstroompercentage naar werk voor Brusselse werkzoekenden bleef groeien, van 21,1 procent in 2019 tot 27,3 procent in 2020. Maar dit percentage varieert afhankelijk van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Zo hebben mensen jonger dan 30 het hoogste uitstroompercentage.

Tijdelijke tewerkstelling

Tijdelijke tewerkstelling in loondienst is relatief zeldzaam in Brussel en vertegenwoordigt 9,4% van de totale werkgelegenheid in 2020 (tegenover 9,4% in Vlaanderen en 12,8% in Wallonië). Tijdelijke arbeid komt vooral voor in bepaalde Brusselse activiteitensectoren, zoals het onderwijs (23,5%).

Het aandeel deeltijdse contracten ligt lager in Brussel (18,9%) dan in Wallonië (25%) en Vlaanderen (26,8%).

In Brussel hebben meer werknemers een diploma hoger onderwijs (60,5%) dan in Vlaanderen (48,4%) en Wallonië (49%). Werknemers in Brussel nemen ook meer deel aan bijscholing (54,4%) dan werknemers in Vlaanderen (50,8%) en Wallonië (44,6%).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , telewerken

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni