| De vakbonden eisen met hun actiedag dat de werkgevers een overleg starten over hogere uitkeringen.

Vakbonden houden nationale actiedag voor hogere lonen

© Belga
24/09/2020
Updated: 28/09/2020 07.52u

De vakbonden voeren maandag in heel het land 'coronaproof' acties, om te eisen dat de werkgevers een overleg opstarten over hogere uitkeringen.

De vakbonden eisen met hun actiedag dat de werkgevers een overleg starten over hogere uitkeringen. Ze willen "wegens de hoogdringendheid" niet dat de discussie over de verdeling van de welvaartsenveloppe -een budget waarmee de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen kunnen worden opgetrokken- wordt meegenomen in het tweejaarlijks overleg over hogere lonen, zoals de werkgevers dat willen.

De vakbonden vragen ook aan de regeringsonderhandelaars om alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens, het wettelijk minimumpensioen van 1.500 euro netto/maand in te voeren, de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen en de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

Coronaproof betogen

Door de coronapandemie werd de vorm van actievoeren aangepast. "De gezondheid is belangrijk, maar we willen ook de zaak onder de aandacht brengen", zegt ACV-woordvoerder David Vanbellingen. Dezelfde boodschap is er bij ABVV: "De bedoeling was om in elke provincie een of meerder acties te organiseren in lijn met de coronaregels", zegt woordvoerster Gina Heyrman. "Er zijn ludieke acties, acties via de sociale media en ook grotere acties zoals die in Limburg." Beide woordvoerders benadrukken dat door de acties geen bedrijven stilgelegd worden.

In West-vlaanderen zullen de vakbonden bijvoorbeeld een welvaartsenveloppe overhandigen aan minister van Werk Nathalie Muylle. "Het ACV, ABVV en ACLVB vragen de minister om hun bezorgdheden mee te nemen in verder regeringsoverleg en om mee een signaal te geven aan de werkgeversorganisaties dat het ongepast is de welvaartsenveloppe aan andere dossiers te koppelen", klinkt het in een persbericht.

In Brussel komt er een mobilisatie van 400 personen op het Victor Hortaplein, en ook in Gent vindt er volgens ACV een militantenconcentratie plaats in de buurt van het Prinsenhof. In Limburg zijn er 's ochtends dan weer "standstill acties" op verschillende kruispunten in de provincie, terwijl in Antwerpen volgens ACV gekozen werd voor een virtuele actie.
In Wallonië vinden er acties plaats in Luik, Seraign, Herstal en Hoei.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , nationale stakingsdag , hinder MIVB

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni