Verlagen registratierechten houdt jonge middenklasse in Brussel

© Belga
11/07/2022

De verlaging van de registratierechten houdt de middenklasse in het Brussels Gewest. Dat besluit Brussels minister van Financiën Sven Gatz uit een studie, uitgevoerd door het Brussels Instituut voor de Statistiek (IBSA). In mei stemde de regering in met een ontwerp van Gatz dat de registratierechten verlaagt op de aankoop van een woning die de koper(s) tot hoofdverblijfplaats zal dienen.

Het gaat om drie wijzigingen aan het abattement, de korting op de registratierechten: de verhoging van het huidige abattement van 175.000 euro naar 200.000 euro, de invoering van een "reno-abattement" bij een belangrijke energetische renovatie van de woning (25.000 euro per sprong van energieklasse, mits een verbetering van minstens 2 sprongen), en het optrekken van het plafond voor het abbatement van 500.000 naar 600.000 euro.

De verlaging van de registratierechten heeft als doel een voldoende grote middenklasse van jonge gezinnen te behouden die wil investeren in een eigen woning in Brussel.

Op vraag van de sociale partners (Brupartners) analyseerde het IBSA het effect van het bestaande abattement. In grote lijnen bevestigt het IBSA dat de politieke doelstellingen van de betrokken maatregelen realistisch zijn.

Zo maken jaarlijks meer dan 7.000 gezinnen, of iets meer dan de helft van de kopers van een woning in het Brusselse gewest, gebruik van het abattement. Negen op de tien gebruikers wonen reeds in Brussel en 62% is jonger dan 36 jaar.

Wie in Brussel een woning koopt, doet dat in één op de twee gevallen voor de eerste keer in zijn leven. Kopers in Brussel zijn vaker alleenstaand en gemiddeld jonger dan in de rest van het land. Ten slotte hebben kopers met een abattement gemiddeld een lager inkomen dan kopers zonder abattement.

'Sociale cohesie versterken'

"Dit rapport van het IBSA bevestigt dat we goed zitten met de doelstellingen van de nieuwe ordonnantie die het kopen van een woning in Brussel minder duur moet maken", zegt minister Gatz. "Met de verlaging van de registratierechten kunnen we de sociale cohesie in de wijken van onze grootstad versterken; het aandeel van een jonge middenklasse in onze populatie vergroten; en ook de inkomstenzijde van de gewestbegroting verstevigen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni