Verminderde subsidie voor zonnepanelen in zicht

Het aantal uitgekeerde groenestroomcertificaten wordt wellicht fors teruggeschroefd.

Twintig procent voor kleine installaties, vijftig procent voor grote. Met die aantallen wil energieregulator Brugel het aantal toegekende groenestroomcertificaten in de toekomst terugschroeven. Het belooft geen gemakkelijk dossier te worden voor het kabinet van Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Energie.

Een ontwerp van Brugel, dat het project momenteel nog volop aan het onderzoeken is, bekijkt de piste om de steunmaatregel gedeeltelijk in te dijken. Brussel is momenteel het enige gewest dat nog groenestroomcertificaten aanbiedt.

Zowel Vlaanderen als Wallonië stapten in 2014 al af van het systeem. Het blijkt veel te genereus te zijn. De Brusselse norm beoogt een terugverdieneffect van de kost van zonnepanelen binnen de 7 jaar. Om dat te bereiken zijn certificaten niet noodzakelijk, meldt l'Echo.

Zonnepanelen blijven populair

De installatie van fotovoltaïsche panelen piekt tijdens de periode 2018-2019. Eigenaars kunnen namelijk nog aanspraak maken op een 'terugdraaiende' elektriciteitsmeter. Dit betekent dat hun energiefactuur daalt wanneer ze zelf meer zonne-energie produceren dan ze gebruiken, en de overtollige elektriciteit in het energienet gepompt wordt. Deze gunstmaatregel wordt vanaf 2020 afgeschaft.

Nieuwe generaties zonnepanelen worden ook steeds goedkoper om te installeren, en ook de financiering door derden van zonnepanelen, die in ruil voor groenstroomcertificaten instaan voor de installatie en het beheer, verklaart de toegenomen verkoop.

Consumenten die zelf energie opwekken, profiteren sowieso al meer dan particulieren die niet over zonnepanelen beschikken. Aangezien de marktprijs van (niet zelf opgewekte) elektriciteit in stijgende lijn gaat. Dit is voor Brugel een extra argument om groenestroomcertificaten te beperken.

Kabinet Maron in een lastig parket

Daarom diende Brugel in 2018 al een voorstel in om het aantal uitgekeerde groenestroomcertificaten fors te laten dalen. Dit werd echter afgeblokt door toenmalig minister van Energie Céline Fremault (CDH). Ze wou namelijk meer precisering over wat de energieregulator onder 'zware' installaties, die meer dan 5 Wattpiek produceren, verstaat.

Het dossier komt binnenkort wellicht op het bureau van Alain Maron terecht. Zijn kabinet reageert voorzichtig en wacht het definitieve advies van Brugel af. De communicatie rond dalende subsidies zou namelijk gevoelig kunnen liggen bij toekomstige eigenaars van zonnepanelen. Mensen die er nu al over beschikken hoeven echter niet te vrezen, voor hen blijft de hoeveelheid beschikbare certificaten ongewijzigd.

De daling van het aantal toegekende attesten is een piste die trouwens ook is opgenomen in het huidig Brussels regeerakkoord, doordat de kostprijs van zonnepanelen voor particulieren verder blijft afnemen.

Een bijkomstige gevoeligheid waar de minister binnenkort mee geconfronteerd zal worden, betreft het afschaffen van de 'terugdraaiende' meter. Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en zal de gemoederen wellicht niet onberoerd laten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?