Voltijds werknemer verdient gemiddeld 4.539 euro bruto in Brussel

© Pixabay
| Een brainstormsessie onder collega's (archiefbeeld).

In Brussel verdienen mannen zo’n 5,4 procent meer dan vrouwen. Het verschil tussen de salarissen van voltijds werkende vrouwen en mannen wordt elk jaar kleiner, maar dat gaat in Brussel minder snel dan in Vlaanderen en Wallonië. Brusselse lonen liggen wel hoger dan in de andere gewesten: het gaat gemiddeld om een bruto maandloon van 4.539 euro.

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2020 voltijds werkte 3.832 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, dat een loonenquête bij meer dan 130.000 werknemers van Belgische bedrijven heeft afgenomen. Het loonverschil tussen voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen is bijna volledig weggewerkt.

In het Waals Gewest verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. In Wallonië tekende Statbel een negatieve loonkloof op van -0,6 procent op. In Vlaanderen bedraagt de gender loonkloof 1,1 procent. In Brussel verdienen mannen 5,4 procent meer dan vrouwen. Brussel is daarmee het Belgische gewest met de grootste loonkloof.

Toch is de loonkloof in vergelijking met 2010 ook in Brussel substantieel afgenomen, namelijk van 11,9 procent in 2010 naar 5,4 procent in 2020. Uit de cijfers blijkt echter dat de daling in Brussel minder snel gaat. Zo had Brussel in 2010 een gender loonkloof die qua omvang vergelijkbaar was met Vlaanderen, terwijl in 2020 de loonkloof er 4 procentpunten hoger ligt.

Brusselse salarissen zijn hoger

Opvallend is ook dat de lonen in Brussel opvallend veel hoger liggen dan in de rest van het land. In het Brussels Gewest komt het gemiddelde maandloon 18 procent boven het nationale cijfer uit. Concreet gaat het om de volgende bedragen: in Brussel gaat het om een bruto maandloon van 4.539 euro, in het arrondissement Halle-Vilvoorde is dat 4.099 euro, dan volgen Leuven (4.062 euro) en Antwerpen (3.959 euro).

Als verklaring verwijst Statbel naar een oververtegenwoordiging van enkele goed betalende sectoren, zoals de financiële sector. Ook hebben heel wat grote bedrijven hun sociale zetel in de hoofdstad gevestigd, met veel kaderfuncties of hoogopgeleide gespecialiseerde profielen. De vestigingen met het uitvoerend personeel bevinden zich volgens Statbel vaker in Vlaanderen of Wallonië.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?