Brussel zoekt minstens 250 mensen voor vaccinatiecentra

© Photonews
| Aan de Brusselse Heizel komt het grootste vaccinatiecentrum van Brussel.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nood aan 250 mensen per dag om de tien geplande vaccinatiecentra te bemannen. Bedoeling is dat elk centrum zijn eigen “basisploeg” voorziet zoals nu met de testcentra. Die kan dan aangevuld worden met vrijwilligers.

Begin maart zou Brussel een tiental vaccinatiecentra moeten tellen waar mensen terecht kunnen voor een inenting met één van de beschikbare vaccins. Het zou gaan om meerdere kleinere centra en een drietal grotere. Op de Heizel zou het grootste vaccinatiecentrum moeten komen, omdat die plek ook makkelijk bereikbaar is en er een grotere ruimte beschikbaar gesteld kan worden. Cruciaal om de vaccinatiecampagne vlot en snel te laten verlopen, is behalve de nodige voorraad vaccins voldoende personeel om al die prikken te zetten.

“Als we op de piek van de capaciteit zitten, hebben we daarvoor 250 mensen per dag nodig voor alle centra samen”, zegt Inge Neven, Brussels coronacrisismanager. “Verpleegkundigen of medisch geschoold personeel vormen daarbij de kritische schakel. We proberen dan ook te zorgen dat we hun werk en tijdsinvestering zoveel mogelijk kunnen beperken tot die medische taken zoals de voorbereiding van het vaccin en het prikken. Bedoeling is dat de andere operationele en administratieve medewerkers hen daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Voor die laatste functies kunnen we ook mensen aantrekken die door de coronacrisis nu niet aan de slag kunnen, bijvoorbeeld mensen uit de evenementensector.”

In een vaccinatiecentrum is er naargelang de grootte onder meer nood aan meerdere onthaalmedewerkers, mensen die een medische vragenlijst overlopen met de bezoekers en hen de nodige informatie geven over de vaccinatie, personeel dat de vaccins voorbereidt en mensen die de prik zetten. Daarnaast moet personeel opvolgen of er geen neveneffecten optreden tijdens het eerste kwartier na de inenting, moet een arts toezicht houden en is er een coördinator nodig.

Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie

Basisploeg

In de zoektocht naar dat personeel zal Brussel via twee kanalen werken. “De bedoeling is dat elk vaccinatiecentrum zelf zorgt voor het eigen personeel”, verduidelijkt Inge Neven. “We hebben zo ook al gewerkt voor de testcentra en dat loopt goed. Daarbij wordt samengewerkt met bepaalde interimbureaus, hogescholen die stagiaires kunnen leveren, ziekenhuizen en bepaalde huisartsen. Die besprekingen met de eerste centra zijn volop bezig.”

Die ‘basisploeg’ zal dan kunnen aangevuld worden met mensen die zich vrijwillig aanbieden om te helpen bij de vaccinaties, aldus Neven. “Dat zal centraal georganiseerd worden, waarschijnlijk op dezelfde manier zoals vrijwilligers zich via de website van Iriscare konden aanmelden om te helpen in de woonzorgcentra.” Via welke website dat concreet zal gebeuren, moet in de komende dagen duidelijk worden.

Professor Dirk Devroey, decaan van de faculteit Geneeskunde VUB is als voorzitter van de eerstelijnszone Druivenstreek betrokken bij de opstart van twee vaccinatiecentra net buiten Brussel. Hij heeft berekend dat hij 21 personeelsleden nodig heeft per vier vaccinatielijnen, dat zijn lijnen per type vaccin. Maar de totale nood aan personeel lijkt hem groter. “We zullen meer mensen nodig hebben om het centrum te laten draaien: denk maar aan poetspersoneel, IT’ers of cateringpersoneel.” Verschillende taken vereisen medische scholing, volgens Devroey. "De belangrijkste taak is dat het vaccin correct toegediend worden, dus vooral de bereiding van het vaccin is cruciaal. Daarvoor moet je toch een verpleegkundige of een apotheker hebben. Ook de medische check-list nagaan laat je best over aan medisch geschoold personeel. En er moet ook een arts zijn om het toezicht te houden.”

Bereidwillige thuisverpleegkundigen

“Er zijn nog heel wat onbeantwoorde vragen”, zegt Annick Dermine van het Huis voor Gezondheid in Brussel. Ze zijn verantwoordelijk voor Bruzel, de eerstelijnszorg in Brussel en werken voor de vaccinaties zowel met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie samen als met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “De coördinatie voor de vaccinatiecampagne in Brussel ligt bij het GGC, maar wij zijn verantwoordelijk om personeel te zoeken voor de Vlaamse instellingen in Brussel waaraan geen arts verbonden is. De woonzorgcentra hebben wel een coördinerende arts, bij instellingen voor beschut wonen is dat bijvoorbeeld niet het geval.”

“We proberen de krachten zoveel mogelijk te bundelen”, aldus Dermine. Zelf maakt ze zich weinig zorgen dat er niet voldoende personeel zal gevonden worden. “Uit een bevraging bij de thuisverpleegkundigen in Brussel bleek dat een heel grote meerderheid zich bereid heeft verklaard om te helpen. Ik heb zelf ook al spontane meldingen gekregen van gepensioneerde artsen en verpleegkundigen die graag bijspringen zodra ze zelf gevaccineerd zijn.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?