Meer dan 34 miljoen steun aan instellingen Iriscare

© Saskia Vanderstichele
| De rusthuizen van Iriscare kunnen extra geld tegemoetzien.

De Brusselse instellingen die door Iriscare erkend en gefinancierd worden krijgen in totaal meer dan 34 miljoen euro steun in het kader van het relanceplan en verschillende steunmaatregelen.

De rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging en revalidatiecentra gaan met het merendeel van de middelen, bijna 21 miljoen, lopen voor de vergoeding van de verloren financiering van prestaties.

Daarbij komen nog maatregelen om de bijkomende kosten te dekken van bijna 3,4 miljoen, dit is 250 euro per bezet bed voor het tweede kwartaal van 2020. Rechthebbende instellingen voor deze steun zijn rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen en revalidatiecentra.

Daarnaast zijn er voor 2,8 miljoen euro facultatieve subsidies om het verlies aan inkomsten en de bijkomende kosten te vergoeden voor de sectoren van de multidisciplinaire palliatieve teams, de revalidatiecentra, de thuishulp- en thuisoppasdiensten, de centra voor opvang en huisvesting voor personen met een handicap, de centra voor begeleid wonen en de diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven voor personen met een handicap en de centra voor gezinsplanning.

Voor de relancemaatregelen die een bijkomende financiƫle vergoeding mogelijk maken om de tewerkstelling te handhaven of bijkomende activiteiten te financieren, is bijna 7 miljoen voorzien in 2020 en een kleine 1,6 miljoen in 2021. Deze vergoedingen zijn bestemd voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de thuishulpdiensten en de psychiatrische thuiszorgdiensten.

Compensatie

Iriscare stelt dat het belangrijk is om kwaliteitsvolle zorg te blijven verstrekken en de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de centra en diensten die het erkent en financiert tot een minimum te beperken. Daarom voerde Iriscare een reeks maatregelen in om zijn instellingen te steunen.

Het Verenigd College heeft middelen vrijgemaakt om de Brusselse non-profitsector te helpen. Iriscare verdeelt die middelen door een bijkomende (niet-terugkerende) facultatieve subsidie toe te kennen. Deze subsidie kan worden toegekend als compensatie voor de meerkosten die voortvloeien uit de handhaving en aanpassing van de activiteit naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Ze dient meer bepaald om kosten voor de aankoop van beschermingsmateriaal te dekken, naast onvoorziene personeelskosten en kosten voor uitzonderlijke prestaties (schoonmaak, ontsmetting, enz.). Ook voor de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen werden er maatregelen getroffen om het verlies aan inkomsten te vergoeden en de bijkomende kosten op te vangen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?