Meer ouderen gevaccineerd in Brussel door lage opkomst zorgmedewerkers

© Sciensano

Wie de recentste vaccinatiecijfers van het dashboard van Sciensano erbij haalt, ziet een opvallend verschil in de cijfers tussen de drie gewesten. In Brussel is in de leeftijdscategorie 75-84 meer dan veertig procent van de ouderen gevaccineerd, in Vlaanderen is dat twaalf procent. Dat komt doordat veel zorgmedewerkers geen gebruik hebben gemaakt van het hun aangeboden vaccin.

In Brussel en Wallonië zijn minder zorgverleners ingegaan op de uitnodiging om een vaccin te komen halen. Dat is de verklaring die Inge Neven, hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie aandraagt voor de opvallende cijfers. "De vaccinatiebereidheid is in Brussel minder groot dan in Vlaanderen, daarom zijn we vroeger kunnen afzakken naar de leeftijdscategorie 75-84."

Ter vergelijking: in Brussel is in die leeftijdscategorie bijna de helft van de ouderen gevaccineerd. In Wallonië gaat het om 30,5 procent en in Vlaanderen om 12,2 procent. In de hoogste leeftijdscategorie (85+) is de vaccinatiegraad gelijkaardig. Dat komt omdat de vaccinatiecampagne begon in de woonzorgcentra, waar vooral 85+'ers wonen.

Dat komt overeen met de vaccinatiebereidheid van zorgmedewerkers in de verschillende gewesten. Uit eerdere cijfers van Iriscare bleek dat in Brusselse woonzorgcentra veertig procent van het personeel zich niet wil laten vaccineren. Uit de vaccinatieteller van het Agentschap Zorg en Gezondheid bleek dat in Vlaanderen slechts dertien procent van de zorgmedewerkers het vaccin weigerde.

Ouderen worden zoveel mogelijk gevraagd om naar één van de negen Brusselse vaccinatiecentra te trekken voor hun vaccinatie. Half april wordt ook het vaccin van farmabedrijf Johnson & Johnson beschikbaar. Vanaf dan zullen ook mobiele teams worden ingeschakeld om aan huis vaccins te zetten bij mensen die slecht ter been zijn.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?