Meer satellietapotheken voor Brusselse vaccinbevoorrading

© Saskia Vanderstichele
| Een Brusselse apotheek

Het concept 'satellietapotheken' voor vaccinbevoorrading wordt de komende weken verder uitgebreid. Dat gebeurt na een geslaagde testfase door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC en de Apothekersvereniging van Brussel UPB-AVB.

De GGC en de UPB-AVB startten in september het project Pharma-on-tour, dat Brusselaars de mogelijkheid biedt om zich te laten vaccineren in een apotheek, dus in een vertrouwde omgeving en binnen hun vertrouwenskring. In enkele weken tijd werden in de deelnemende Brusselse apotheken 1.185 mensen gevaccineerd.

Aangezien 40% van de Brusselaars geen vaste huisarts heeft zijn apothekers vaak een belangrijk aanspreekpunt als het op gezondheidszorg aankomt. Net als huisartsen en verpleegkundigen behoren zij tot de gemakkelijkst toegankelijke eerstelijnszorgverleners. Zij hebben ook een degelijke vertrouwensrelatie met hun patiënten.

Concreet organiseren de apothekers vaccinatiesessies, slaan ze vaccins op en bereiden ze de vaccins zodat ze door zorgverstrekkers (verpleegkundigen, artsen) kunnen worden toegediend. Het proefproject Pharma-on-tour was een kans om de logistieke rol die apotheken kunnen spelen bij de bereiding en levering van vaccins aan eerstelijnszorgverleners en plaatselijke vaccinatieprojecten te testen.

Satellietapotheken

Na een overtuigende testfase wordt het concept 'satellietapotheken' de komende weken verder uitgewerkt in het Brussels Gewest. Hierbij worden vaccinflacons vanuit een centrale of ziekenhuishub naar een aantal satellietapotheken gebracht. Elke satellietapotheek is gekoppeld aan één of meerdere lokale vaccinatiepunten. Het personeel van de apotheek speelt een belangrijke rol bij de bewustmaking van de plaatselijke bevolking en eerstelijnszorgverleners.

Sommige apotheken zullen de vaccins leveren, ofwel in volledige multidosisflacons ofwel in bereide injectiespuiten met één dosis. In andere zullen de vaccins enkel in de apotheek kunnen worden opgehaald. Het is de bedoeling om op deze manier de toeleveringsketen te versoepelen en eerstelijnsgezondheidswerkers meer bij het proces te betrekken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?