Rilatinegebruik in de lift, maar stagnering in Brussel

© BRUZZ
09/01/2024

Uit een nieuwe studie van het CM Gezondheidsfonds blijkt dat kinderen steeds vaker medicatie gebruiken tegen de aandachtsstoornis ADHD hoewel dit niet zonder risico is. Waar het aantal gebruikers in Wallonië en Vlaanderen echter een stijging kende van 20 procent op tien jaar, bleef dit percentage in Brussel stabiel.

Volgens de schattingen van CM nam in België in 2022 2,4 procent van de jongeren tussen 6 en 17 jaar een of ander medicijn op basis van methylfenidaat. Dat is het hoofdbestanddeel van Rilatine, maar ook van andere medicijnen tegen ADHD. Het gaat om een stijging van 20 procent sinds 2013. Als enkel naar de meisjes wordt gekeken bedraagt de toename zelfs 42 procent.

Dit is onrustwekkend volgens de CM aangezien er weinig wetenschappelijk onderzoek bestaat over het langdurig gebruik van dit soort medicatie, die gekende bijwerkingen heeft zoals het verlies van eetlust en slechter slapen. Dit terwijl gebruikers het medicijn vaak nemen voor een erg lange periode: de helft zelfs langer dan acht jaar. Daarnaast worden de jonge patiënten ook vaak onvoldoende opgevolgd door zorgverleners.

Geografische verschillen

Opvallend zijn echter de verschillen in gebruik van medicatie tussen Vlaanderen enerzijds en Brussel en Wallonië anderzijds. In 2022 namen 2,9 procent van de Vlaamse kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar Rilatine of een aanverwant medicijn, tegenover slechts 1,1 procent in Wallonië en 0,6 procent in Brussel. Bovendien stagneerde het aantal Brusselse gebruikers de voorbije 10 jaar waar de andere gewesten een forse stijging kenden.

De CM zegt geen definitieve verklaring te hebben voor deze geografische verschillen. "Mogelijk speelt het verschil in de voorwaarden voor terugbetaling door de aanvullende verzekering van de CM Vlaanderen enerzijds, en de Franstalige en Duitstalige aanvullende verzekering anderzijds", klinkt het. "De eerste biedt veel minder dekking dan de laatste." Verder wijst het ziekenfonds er nog op dat in Vlaanderen het aantal kinderen dat opvolging krijgt door een psycholoog lager ligt dan in de andere gewesten: in 2022 krijgt 11 procent van de kinderen in Vlaanderen opvolging door een psycholoog tegenover 22 procent in Brussel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni