Fijn stof luchtkwaliteit luchtvervuiling milieu skyline panorama Brussel upsite

| Fijn stof in Brussel.

Uitstoot stikstofdioxide en fijnstof laagst in vijftien jaar

© Belga
27/12/2023

De luchtkwaliteit in Brussel is flink verbeterd in 2023. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Voor het eerst duikt de gemiddelde uitstoot stikstofdioxide voor België onder de nieuwe richtlijn die de Europese Unie tegen 2030 wil invoeren. Ook het aantal overschrijdingen van fijnstof in ons land was historisch laag.

De uitstoot werd in de vier grootste Belgische steden gemeten: Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi. In alle vier is de luchtkwaliteit verbeterd. België blijkt op deze manier goed op weg om de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te halen.

Stikstofdioxide is typisch verkeersgerelateerd. Met de coronacrisis in 2020 bereikte de uitstoot een dieptepunt, maar nadien kwam er kort een stijging. In 2023 bereikten we voor het eerst een lagere hoeveelheid in de vier stedelijke meetplaatsen, zowat de helft lager dan vijftien jaar geleden.

Volgens Ircel zijn daar enkele verklaringen voor. Zo dragen de strengere emissienormen en lage emissiezones hun steentje bij en wordt het wagenpark langzaamaan ontdieseld. De laatste generatie moderne dieselwagens stoten ook minder stikstofdioxide uit. Specifiek voor 2023 had ook het natte weer een positieve inlvoed. Bij regen en wind wordt de luchtvervuiling verdund.

Fijnstof

Ook de bestaande Europese normen voor fijnstof worden al geruime tijd gerespecteerd. Dit jaar haalde België ook daar de grens die de EU vastlegt vanaf 2030. Nooit waren de fijnstofconcentraties in de vier stedelijke meetplaatsen zo laag als in 2023.

Op andere, meer landelijke locaties doken gelijkaardige resultaten op. Hoewel de uitstoot van fijnstof inderdaad daalt op lange termijn, is de verklaring ook hier te zoeken bij de gunstige weersomstandigheden, onderstreept Ircel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni