De Schaarbeekse schepen Michel De Herde (DéFI) zal niet langer deelnemen aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn

| De Schaarbeekse schepen Michel De Herde (DéFI) zal niet langer deelnemen aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn.

5 vragen over gerechtelijk onderzoek naar Michel De Herde

© Chris Verhaeghe
14/02/2023

Michel De Herde, schepen van onderwijs in Schaarbeek voor LB-Défi, kwam maandag opnieuw in opspraak nadat bekende raakte dat hij verdacht wordt van verkrachting. BRUZZ beantwoordt vijf prangende kwesties over de zaak.

1. Waar wordt hij van beschuldigd?

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken tegen de Schaarbeekse politicus. In mei van vorig jaar diende collega-schepen Sihame Haddioui (Ecolo) een klacht in tegen De Herde voor ernstig grensoverschrijdend gedrag. De vijftiger zou tijdens een gemeenteraad in oktober 2021 enkele seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt over haar borsten en zou daarbij ook zijn hand tussen haar dijen hebben gelegd.

In september 2022 legde een studente klacht neer tegen De Herde voor verkrachting. Het onderzoek leidde twee maanden later tot een huiszoeking bij de LB-Défi-politicus, waarna hij in verdenking werd gesteld van de aantasting van de seksuele integriteit door een persoon in een gezagspositie.

Gisteren raakte bekend dat de schepen voor Franstalig Onderwijs in Schaarbeek door de onderzoeksrechter in verdenking is gesteld voor de verkrachting van een minderjarige jonger dan 16, voor de verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 en voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik.

2. Wat zegt zijn advocaat?

Volgens meester Julien Uyttendaele is De Herde onschuldig. “Mijn cliënt houdt vol dat de beschuldigingen aan zijn adres volledig ongegrond zijn en hij is van plan zijn onschuld aan te tonen, binnen de grenzen van de gerechtelijke procedure”, liet de advocaat maandag optekenen.

“Hij betreurt ten zeerste deze nieuwe schending van het onderzoeksgeheim. Dat principe is fundamenteel om een dossier op een ernstige en serene wijze te onderzoeken. Het is duidelijk dat sommigen dit dossier via de media proberen te instrumentaliseren en daarbij het vermoeden van onschuld met de voeten treden. Wat ook het uiteindelijke resultaat van de procedure wordt, de reputatie van meneer De Herde is onherroepelijk geschonden door deze lekken. Het lijdt geen twijfel dat dit net de bedoeling was van de personen die aan de oorsprong liggen van dit lek.”

3. Hoe loopt het onderzoek nu verder?

Michel De Herde werd afgelopen vrijdag door de Brusselse onderzoeksrechter in verdenking gesteld van verkrachting en het bezit van beelden van seksueel misbruik. De politicus werd nadien vrijgelaten onder voorwaarden. Welke voorwaarden aan zijn vrijlating werden gekoppeld, is niet gekend.

Het parket zal de zaak nu verder onderzoeken. Eens het onderzoek is afgerond, is het aan de raadkamer om te beslissen of de Schaarbeekse politicus zich voor de rechtbank zal moeten verantwoorden.

Ook het onderzoek naar de aanranding van een studente en het onderzoek naar het seksueel grensoverschrijdende gedrag ten aanzien van Ecolo-schepen Sihame Haddioui is nog lopende.

4. Welke straf riskeert hij?

Eerst en vooral, Michel De Herde geniet op dit moment nog steeds het vermoeden van onschuld. De verschillende strafonderzoeken naar mogelijk seksueel misbruik zijn lopende en op dit moment is het nog niet duidelijk of de politicus de feiten heeft gepleegd waarvan hij verdacht wordt.

Op verkrachting staan strenge maximumstraffen in ons land. Is het slachtoffer meerderjarig, kan de rechtbank 5 tot 10 jaar cel opleggen aan de beklaagde. Is het slachtoffer ouder dan 14 jaar, maar jonger dan 16 jaar, kan dat oplopen tot 15 jaar cel. Wanneer het gaat om een kind jonger dan 10 jaar, riskeert een verdachte tot 20 jaar cel.

Het is belangrijk om weten dat het hier gaat om theoretische maximumstraffen. De rechtbank moet in elke zaak alle elementen in het dossier bekijken en probeert dan een gepaste straf op te leggen.

5. Wat met zijn bevoegdheden?

De Schaarbeekse schepen zal niet langer deelnemen aan vergaderingen van het College of van de gemeenteraad zolang de inverdenkingstellingen tegen hem niet van de baan zijn, meldt burgemeester Cécile Jodogne (Défi) vandaag. Ook zal een vervanger voor hem worden aangeduid in de gemeentelijke organen waarin hij een functie bekleedt.

Jodogne zegt in een mededeling dat de aantijgingen extreem zwaarwichtig zijn. De schepenen van de Lijst van de Burgemeester, waar ook DéFI deel van uitmaakt, kwam in spoed bijeen om zich over de situatie te buigen. "Michel De Herde erkent de ernst van de inverdenkingstelling. Hij houdt zijn onschuld staande, maar begrijpt dat hij zijn politieke familie in grote problemen brengt", luidt het.

De partij besliste dat De Herde niet meer deelneemt aan vergaderingen van het College en van de gemeenteraad en dat hij wordt vervangen in de instellingen waarin hij was benoemd. Na zijn eerdere inverdenkingstelling waren zijn bevoegdheden al herverdeeld - De Herde was onder meer bevoegd voor Onderwijs. De Herde ging volgens de burgemeester akkoord met de ingrepen.

“De Lijst van de Burgemeester herhaalt zijn standpunt dat de rechten van de slachtoffers moeten worden gerespecteerd en dat naar hen moet worden geluisterd, maar dat het vermoeden van onschuld ook overeind moet blijven”, aldus Jodogne. “Intussen neemt de partij preventieve maatregelen om te zorgen dat het beheer van de gemeente gewoon kan voortgaan.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni