opvangcentrum Klein Kasteeltje Fedasil vluchtelingen asielzoekers migranten transmigranten
© PhotoNews | Het Klein Kasteeltje, opvangcentrum van Fedasil voor vluchtelingen aan de Negende Linielaan op de Kleine Ring van Brussel.

Belgische Staat en Fedasil veroordeeld voor slechte aanpak opvangcrisis

© Belga
21/01/2022
Updated: 21/01/2022 13.42u

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft woensdag de Belgische Staat en Fedasil veroordeeld voor hun wanbeheer van de opvangcrisis eind vorig jaar. Dat hebben de tien verenigingen die in november het kortgeding hebben aangespannen, vrijdag bekendgemaakt.

De rechtbank heeft ook een dwangsom van 5.000 euro opgelegd voor elke werkdag dat "minstens één persoon een verzoek tot internationale bescherming wil indienen (...) en dat recht niet kan uitoefenen".

De organisaties die het kort geding hebben aangespannen, klagen de verzadiging van het opvangnetwerk aan en de weigering, gedurende verschillende weken eind vorig jaar, om het merendeel van van de asielaanvragen in het centrum van aankomst in het Klein Kasteeltje te registreren. De ondertekenaars zijn onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et les Étrangers (CIRÉ).

"Het is aan de Belgische staat om te zorgen voor passende structuren om het hoofd te bieden aan stijgingen van het aantal aanvragen die als zodanig niet buitengewoon zijn en steeds terugkeren", aldus de rechtbank in de ordonnantie. "Het is voldoende aangetoond dat personen die hun verzoek tot internationale bescherming niet konden indienen, herhaaldelijk de nacht buiten hebben doorgebracht, bij temperaturen onder het vriespunt en zonder enige zorg of aandacht van de bevoegde autoriteiten, zodat de schending van het recht op een waardig leven prima facie (Latijn voor "op het eerste gezicht", juridische term, red.) is komen vast te staan."

Beperking tot 100.000 euro

"Wij hopen dat de Belgische overheid en Fedasil de ernst van de situatie inzien en eindelijk hun verplichting zullen nakomen om de grondrechten van asielzoekers te eerbiedigen", zegt Joost Depotter, coördinator beleid en ondersteuning van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Indien de situatie zich binnen de komende zes maanden herhaalt, zullen we ons kunnen beroepen op deze uitspraak om een daadkrachtiger beleid af te dwingen."

Fedasil kreeg ook een dwangsom van 5.000 euro opgelegd per werkdag dat "minstens één persoon een verzoek tot internationale bescherming wil indienen en dat recht niet kan uitoefenen".

Die dwangsom kan door elke benadeelde partij worden gevorderd. De rechtbank heeft echter het maximumbedrag per verweerder beperkt tot 100.000 euro. "De financiële druk is echter hoog op de Belgische Staat en Fedasil, omdat het bedrag kan oplopen tot een miljoen euro. Dat zou hen moeten motiveren om hun verplichtingen na te komen", zegt Sotieta Ngo, directrice van CIRÉ, die schat dat er momenteel dagelijks 30 tot 200 mensen op straat aan hun lot worden overgelaten.

De rechter heeft de werking van de ordonnantie afhankelijk gemaakt van de inleiding door één of meer eisers van een procedure ten gronde binnen de zes maanden. Zo'n procedure zou de overheid ertoe kunnen dwingen meer geld uit te trekken voor asiel, zodat ze aan haar verplichtingen kan voldoen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie