| Het kraakpand op de Wetstraat dat 80 asielzoekers bezetten.

Bezetters kraakpand Wetstraat winnen rechtzaak tegen Fedasil en Belgische Staat

RV
© BRUZZ - Belga
04/07/2023
Updated: 05/07/2023 08.02u

De Brusselse Arbeidsrechtbank heeft de Belgische staat en Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, bevolen om fatsoenlijke leefomstandigheden te garanderen voor de asielzoekers die een gebouw aan de Wetstraat bezetten. Dat laat de advocate van de asielzoekers dinsdagavond weten in een persbericht.

Sinds 23 april bezetten tachtig asielzoekers een gebouw naast de zetel van CD&V in de Wetstraat. Ze hebben geen plaats kunnen krijgen in een Fedasil-centrum, waar ze wettelijk wel recht op hebben.

De Brusselse Arbeidsrechtbank veroordeelde de Belgische Staat en Fedasil dinsdag om bed, bad en brood te voorzien. Specifieker: "te zorgen voor (...) de dagelijkse en effectieve terbeschikkingstelling van douches in de nabijheid van het gebouw (...), het voorzien van kledij, dekens, lakens, matrassen, de dagelijkse verstrekking van drie maaltijden per dag, dringende medische bijstand en dringende medische verzorging voor de hierboven genoemde verzoekers van internationale bescherming die tekenen van schurft vertonen, fysiek en/of psychisch lijden", zo staat te lezen in het persbericht.

De Staat en Fedasil zijn verplicht "een dwangsom van 100 euro per dag per asielzoeker te betalen indien dit specifieke bevel niet wordt nageleefd binnen drie dagen na betekening ervan".

Volgens de wet moet België aanvragen van internationale bescherming onmiddellijk onder zijn hoede nemen, maar de overheid is daar al maanden niet in geslaagd.

'Nooit gestopt met zoeken naar meer opvangplaatsen'

"Dit vonnis bevestigt wat de staatssecretaris al heel lang zegt, namelijk dat iedere asielzoeker die zich laat registreren recht heeft op een opvangplaats", reageert Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) aan persagentschap Belga.

"De staatssecretaris is ook nooit gestopt met het zoeken naar opvangplaatsen en zet zich daar nog steeds voor in samen met Fedasil. Daarnaast ijvert zij op langere termijn voor structurele oplossingen. Vandaar dat een doorbraak met alle lidstaten om tot een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid te komen cruciaal was in juni, nu moet daar verder over onderhandeld worden met het Europees Parlement."

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat het echter om "het meest krachtige vonnis" tot op heden. "De rechtbank bevestigt wat wij al lang bepleiten", aldus Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Er is helemaal geen sprake van overmacht, de overheid doet simpelweg te weinig om de opvangcrisis op te lossen."

Claus vraagt zich af wat de scheiding der machten nog betekent als de uitvoerende macht zich niet langer aan de spelregels houdt. "Hoe langer deze situatie aansleept, des te belangrijker deze vraag wordt", stelt Claus. "De overheid gedraagt zich als een koppige hardrijder die alle verkeersregels en rechterlijke uitspraken negeert".

Daardoor ontstaat volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen "een situatie van straffeloosheid waarbij de overheid zegt haar best te doen, maar het gedrag weigert aan te passen." Claus hoopt dat de overheid "tot bezinning komt en deze onwettige situatie aanpakt. In de eerste plaats om asielzoekers terug een menswaardig bestaan te geven, in de tweede plaats om de rechtsstaat in ere te herstellen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni