Solvay Kring, de vereniging voor studenten Handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel, tussen gebouw Q en de bibliotheek op VUB-campus aan de Triomflaan in Etterbeek

| Solvay Kring, de vereniging voor studenten Handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel, tussen gebouw Q en de bibliotheek op VUB-campus aan de Triomflaan in Etterbeek.

Campusverbod van praeses studentenkring Solvay wordt niet opgeheven

© Belga
23/11/2022
Updated: 23/11/2022 12.50u

Het campusverbod dat de Vrije Universiteit Brussel (VUB) had opgelegd aan de praeses van studentenkring Solvay wordt niet opgeheven. Dat heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel woensdag in kort geding beslist.

De VUB had het campusverbod opgelegd naar aanleiding van verschillende klachten over grensoverschrijdend gedrag en mogelijke zedenmisdrijven, maar volgens de student kreeg hij niet te horen wat hem verweten werd, leed hij ernstige reputatieschade en werd zijn studiecarrière in gevaar gebracht. De rechtbank heeft die argumenten van de hand gewezen.

Op 25 oktober stuurde de VUB een e-mail naar de studenten handelsingenieur waarin werd meegedeeld dat er meldingen waren binnengelopen van grensoverschrijdend gedrag tijdens of na activiteiten georganiseerd door de Solvay Kring. In de e-mail viel ook te lezen dat de VUB een strafklacht had neergelegd bij het parket en dat er een tuchtprocedure was opgestart tegen de betrokken studenten en dat de activiteiten van de Solvay Kring tijdelijk werden opgeschort.

Een aantal Solvay-studenten kreeg een campusverbod opgelegd, waaronder de huidige praeses van de studentenkring. Volgens de advocaat van de jongeman is de maatregel niet in proportie en heeft de student ook niets te maken met de feiten van verkrachting en aanranding die worden onderzocht door het gerecht. De raadsman spande een kort geding aan tegen de VUB, maar de rechtbank besliste dus woensdag dat de vordering ongegrond is.

Evenwichtige beslissing

De kortgedingrechter is van mening dat de VUB een evenwichtige beslissing heeft genomen in het belang van de orde en de veiligheid van de universiteit. “Daarbij dringt zich de vaststelling op dat de bewarende maatregel eiser niet lijkt te verhinderen zijn studie voor het lopende academiejaar op een redelijke wijze te verder te zetten”, klinkt het. “Het blijkt dat de VUB bij het nemen van de bewarende maatregel ten aanzien van eiser heeft gehandeld zoals een redelijke en omzichtige universiteit zou hebben gehandeld geplaatst in dezelfde omstandigheden.”

Vorige week vocht een tweede Solvay-student het campusverbod ook al aan in een aparte kortgedingprocedure, maar in die zaak heeft de rechtbank nog geen uitspraak gedaan. Volgende week start nog een derde gelijkaardig kort geding van een andere student die een campusverbod kreeg opgelegd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni