Kortgeding beslist binnen twee weken over campusverbod VUB van praeses Solvay

Grensoverschrijdend gedrag aan de VUB: de universiteit diende zelf klacht in tegen studentenkring Solvay, gehuisvest tussen gebouw Q en de bibliotheek op de campus aan de Triomflaan Grensoverschrijdend gedrag aan de VUB: de universiteit diende zelf klacht in tegen studentenkring Solvay, gehuisvest tussen gebouw Q en de bibliotheek op de campus aan de Triomflaan
© Peter Dhondt/BRUZZ
| Grensoverschrijdend gedrag aan de VUB: de universiteit diende zelf klacht in tegen Solvay Kring, de vereniging van studenten Handelsingenieur, gehuisvest tussen gebouw Q en de bibliotheek op de campus aan de Triomflaan.
© Peter Dhondt/BRUZZ
| Grensoverschrijdend gedrag aan de VUB: de universiteit diende zelf klacht in tegen Solvay Kring, de vereniging van studenten Handelsingenieur, gehuisvest tussen gebouw Q en de bibliotheek op de campus aan de Triomflaan.
Updated: 09-11-2022 - 11:15

De Brusselse kortgedingrechter zal tegen 23 november oordelen of het campusverbod dat de VUB heeft opgelegd aan de praeses van studentenkring Solvay moet opgeheven worden. Dat heeft de rechter woensdag aangekondigd na de pleidooien in het geschil. De VUB legde het campusverbod op naar aanleiding van verschillende klachten over grensoverschrijdend gedrag en mogelijke zedenmisdrijven.

De VUB diende op 24 oktober klacht in bij het Brusselse parket nadat de universiteit verschillende klachten had ontvangen over verregaand grensoverschrijdend gedrag, dat onder meer zou hebben plaatsgevonden tijdens activiteiten van de studentenkring Solvay. Volgens de VUB was er sprake van mogelijk strafrechtelijke feiten. Er werd een tuchtprocedure opgestart tegen de betrokken studenten, en vijf studenten kregen een campusverbod opgelegd. De activiteiten van de Solvay Kring werden ook opgeschort.

Afgelopen vrijdag vond een hoorzitting plaats met drie van die vijf studenten van de Solvay Kring. Daar wilden de studenten, onder wie de huidige praeses van de studentenkring duidelijkheid krijgen over hun schorsing en over wat ze fout hadden gedaan, maar volgens hun advocaten bleef die duidelijkheid uit.

"We krijgen op geen enkele manier te horen over welke feiten het gaat, we krijgen alleen een algemene omschrijving", zei meester Jan Fransen voor de VUB-student. "We willen een duidelijke motivering voor deze maatregel, zodat we ons daarop kunnen verdedigen maar we hebben niets dat ons toelaat te achterhalen waar dit over gaat. Mijn cliënt vraagt zich nu al weken af wat hij misdaan heeft. Intussen legt de VUB een verkapte tuchtmaatregel op, waarvan ze zegt dat die kan duren tot het strafrechtelijk onderzoek is afgelopen."

Bedenkelijke reputatie

Volgens meester Fransen is zijn cliënt een scoutsleider, die sinds 2018 aan de VUB studeert, en die voor het academiejaar tot praeses is verkozen met een campagne om verandering te brengen bij de Solvay Kring: "De studentenkring heeft een bepaalde reputatie maar mijn cliënt wou net een einde stellen aan een aantal praktijken die hij onaanvaardbaar vond. Sinds hij geschorst is, wordt de Kring geleid door afgestudeerde oud-leden, met andere woorden, de mensen die net voor die bedenkelijke reputatie hebben gezorgd."

De student lijdt door de beslissing van de VUB en de ruchtbaarheid die eraan gegeven is, ernstige reputatieschade, maar zijn recht op onderwijs wordt ook geschonden, aldus meester Fransen: "Zijn contractuele relatie met de VUB voorziet dat hij les mag volgen en mag deelnemen aan oefeningen, volgens het VUB-examenreglement. Dat is niet hetzelfde als achteraf wat video's bekijken. De VUB zegt nu wel dat hij online les mag volgen, maar dat kan niet live, want dan komt hij in interactie met de professor en andere studenten, wat hem net verboden is."

Ordemaatregel

Volgens de advocaat van de VUB, meester Serge Defrenne, gaat het wel degelijk om een ordemaatregel, die na drie maanden zal geëvalueerd worden: "Dit is geen maatregel tegen deze student, er wordt niet geoordeeld over schuld, dit is een bewarende maatregel in het belang van de hele VUB-gemeenschap. De redenen voor die ordemaatregel zijn duidelijk uitgelegd, die is genomen na verschillende klachten over mogelijke zedenmisdrijven, waarvan verschillende personen het slachtoffer zouden geworden zijn."

De VUB heeft niet de bevoegdheid zelf onderzoek te doen naar de feiten, en is in het verleden, in een ander dossier, al door het parket op de vingers getikt omdat ze een gerechtelijk onderzoek in het gevaar zou gebracht hebben. Meer informatie over de feiten kan ze dus niet zomaar vrijgeven, klonk het.

"De student mag niet op de campus komen, maar mag wel deelnemen aan alle activiteiten die nodig zijn om af te studeren", ging meester Defrenne verder. "Op basis van de opmerkingen die afgelopen vrijdag gemaakt zijn tijdens de hoorzitting zullen de nodige maatregelen genomen worden om dat mogelijk te maken. Dat is nu, drie werkdagen na die hoorzitting inderdaad nog niet gebeurd, maar het was ook niet redelijk dat te verwachten."

Intussen raakte ook bekend dat een tweede geschorste student een kortgedingprocedure heeft aangespannen tegen de universiteit. “Mijn cliënt heeft niets te maken met de zware feiten van verkrachting en aanranding die in de pers worden genoemd”, zegt meester Christophe Vangeel. “Wij krijgen van de VUB ook geen enkele informatie over de reden van het campusverbod. Dat is allemaal zeer bizar."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?