Jeroen Van Poecke, directeur van de Brusselse gevangenissen (Hier in Sint-Gillis.)

Justitie zoekt uitbaters voor transitiehuizen

AD
© Belga
03/09/2022

De FOD Justitie zoekt kandidaat-uitbaters voor de transitiehuizen waarmee minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gedetineerden aan het einde van hun straf wil begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving. Daarbij is het de bedoeling te waken over een evenwichtige spreiding tussen Vlaanderen en Wallonië, met ook liefst een huis in Brussel.

Transitiehuizen zijn kleinere instellingen. Er is plaats voor twaalf tot zeventien gevangenen, die er de laatste zes maanden van hun straf kunnen doorbrengen. Door ze intensief te begeleiden en voor te bereiden op hun terugkeer - zelfstandig wonen, werk zoeken, enzovoort - kan ook het risico op recidive verkleinen.

Externe partners gezocht

Momenteel is er enkel een transitiehuis voor 15 personen in Mechelen. Begin volgend jaar volgt er nog een in Gent voor 16 personen. Het is evenwel de bedoeling om nog bijkomende transitiehuizen te openen en zo het totaal aantal plaatsen te verhogen naar 100.

Daarbij is het de bedoeling te waken over een evenwichtige spreiding tussen Vlaanderen en Wallonië, met ook liefst een huis in Brussel. Voor de uitbating rekent Justitie op externe partners. Die kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

Geen detentiehuizen

Het transitiehuis situeert zich bij voorkeur in een stedelijk gebied. Dat verhoogt de toegankelijkheid tot hulp- en dienstverlening en het openbaar vervoer en is een sterk ondersteunende factor inzake de reclassering.

De transitiehuizen verschillen overigens van de detentiehuizen. Ook dat zijn kleinschalige inrichtingen, maar wel met een capaciteit van 20 tot 60 gedetineerden. Ze bieden opvang aan personen met een gevangenisstraf van maximum 3 jaar en een laag veiligheidsrisico.

Bovendien krijgen gedetineerden er vanaf dag één begeleiding op maat om hun re-integratie in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden en de kans op recidive te beperken.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni