| De Raad van Europa tikte ons land al meermaals op de vingers omdat er geen minimale dienstverlening is.

Kamer keurt minimale dienstverlening in gevangenissen goed

© Belga
15/03/2019
Updated: 15/03/2019 09.25u

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor een minimale dienstverlening indien de cipiers in de gevangenissen het werk neerleggen. Dat gebeurde meerderheid, cdH en groenen tegen socialisten en PVDA, met twee onthoudingen van Vlaams Belang.

Wanneer cipiers staken, neemt de politie de bewaking in de gevangenissen over. De omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over: bezoek, douches, en wandelingen worden afgeschaft of teruggeschroefd. De Raad van Europa tikte ons land al meermaals op de vingers omdat er geen minimale dienstverlening is.

Schikkingen voor minimale dienstverlening

Volgens de tekst van minister van Justitie Koen Geens zal per gevangenis een plan worden opgemaakt dat bepaalt, na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen. Tweeënzeventig uur voor het begin van elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen.

Indien er onvoldoende cipiers aanwezig zijn, kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige "schikkingen". Indien nodig, kan de gouverneur die "schikkingen" verplichtend maken.

Op de oppositiebanken weerklonk de kritiek dat het ontwerp een aanval is op het stakingsrecht. Opvallend was de steun van Ecolo-Groen voor de tekst. "Zeggen dat wie het ontwerp steunt, tegen het stakingsrecht is, is kort door de bocht en intellectueel oneerlijk", verdedigde Stefaan Van Hecke de steun van zijn fractie. "Het gaat over de fundamentele rechten van de gedetineerden".

'Lege doos'

Volgens de socialistische vakbond ACOD is de regeling een lege doos. "In de eerste 48 uur verandert er niks" en "in geen enkele inrichting gaan wij rond de tafel zitten voor de concrete uitwerking", zegt ACOD-vakbondssecretaris Gino Hoppe. "Bovendien is de maatregel enkel van toepassing op het protocol voor stakingen binnen het gevangeniswezen, en niet bijvoorbeeld bij een algemene staking. Onder dat protocol hebben wij in 2017 en 2018 in totaal twee dagen gestaakt."

Hoppe is dan ook hard voor Geens. "Dit is het enige wat de minister heeft verwezenlijkt. Ondertussen zijn de overbevolking in de gevangenissen, het cipiersterkort en de verlofachterstand niet weggewerkt en zijn belangrijke infrastructuurwerken niet gerealiseerd."

Als Geens niets doet aan die punten, is ACOD dan ook niet bereid om in overleg te treden over de concrete uitwerking in gevangenissen van de plannen voor de minimale dienstverlening.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Justitie , gevangenis , minimale dienstverlening

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni