Nog geen beslissing over wettelijke basis coronamaatregelen

© PhotoNews

Het Brusselse hof van beroep heropent de debatten in de zaak rond de wettelijkheid van de coronamaatregelen. Gisteren werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat voor het eerst sinds het uitbreken van de COVID-pandemie werd voorgelegd aan de Raad van State. Het hof wil nu de Belgische staat en de Liga voor Mensenrechten de kans geven om daarover hun opmerkingen te geven.

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde eind maart dat er geen wettelijke basis is voor de coronamaatregelen die per ministerieel besluit waren genomen op 28 oktober 2020 en gaf de Belgische staat dertig dagen te tijd om de situatie juridisch op te lossen. Indien dat niet gebeurde tegen 30 april, zou de overheid een dwangsom van 5.000 euro per dag moeten betalen. De Belgische staat tekende beroep aan, maar vandaag besliste het hof van beroep in een tussenarrest om de heropening der debatten te bevelen in dat proces.

“Op 26 april werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat dat van 28 oktober 2020 wijzigt”, zegt persrechter Peter Hartoch. “Voor het eerst sinds het begin van de crisis heeft de minister het ontwerp van dit ministerieel besluit ter advies voorgelegd aan de wetgevende afdeling van de Raad van State. De opdracht van deze instelling is om in het bijzonder de ontwerpen van ministeriële besluiten te beoordelen en na te gaan of ze in overeenstemming zijn met de koninklijke besluiten en de wetten. Op 26 april werd het advies samen met het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Aangezien deze feiten zich tijdens de beraadslaging hebben voorgedaan, kan het hof er geen rekening mee houden zonder de partijen te horen over deze nieuwe elementen.”

De zaak zal op 18 mei verder worden behandeld. Intussen kunnen de betrokken partijen hun schriftelijk opmerkingen met elkaar delen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?