Personeel Brusselse OCMW's moet informatie over terrorisme niet langer melden

© Valerie Van PeelTwitter
| Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) wil de wet zo snel mogelijk herstellen.

Personeel van sociale instellingen was verplicht aanwijzingen van terrorisme te melden. Het Grondwettelijk Hof schrapt die wet nu wegens 'te vaag', nadat onder meer Brusselse OCMW's de wet aanvochten. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel zegt dat ze een wetsvoorstel zal indienen om de wet te repareren.

De bewuste wet, die de Kamer in mei 2017 goedkeurde, moest ervoor zorgen dat sociale werkers (werknemers van onder meer OCMW's en ziekenfondsen) informatie over terrorisme doorgeven. Wanneer een personeelslid hoort dat iemand iets te maken heeft met terrorisme of plannen heeft voor een aanslag, moeten ze dat melden aan veiligheidsdiensten.

Het voorstel kreeg tegenwind vanuit bepaalde delen van het werkveld. Sociale werkers hebben immers een beroepsgeheim en sommigen wilden daar niet aan raken. Een aantal Brusselse OCMW's, een ziekenfonds en andere instanties uit het sociale werkveld vochten de wet aan bij het Grondwettelijk Hof.

Te moeilijk om in te schatten

Het Grondwettelijk Hof ziet geen probleem met de opheffing van het beroepsgeheim bij aanwijzingen van terrorisme. Wel vindt het Hof dat de "te vage termen" "een bron van rechtsonzekerheid" zijn. De personeelsleden zelf zijn immers niet bij machte om in te schatten of iemand daadwerkelijk een aanslag wil plegen. Zelf riskeren ze een misdrijf te plegen als ze over iemand informatie doorgeven die door het beroepsgeheim gedekt is.

De rest van de wet blijft overeind. De instellingen zelf blijven verplicht om informatie ter beschikking stellen als het parket daarom vraagt.

Reparatiewet

Kamerlid Van Peel, die het wetsvoorstel indiende, zegt dat ze "zo snel mogelijk" een voorstel van reparatiewet zal indienen. "De strijd tegen terrorisme blijft een prioriteit en de informatiedoorstroming naar onze veiligheidsdiensten is daarbij cruciaal".

"Ja, het is van belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke werkers te kunnen waarborgen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit belangrijker wordt dan de veiligheid van onze burgers?"

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?