26 december 2021: protestmanifestatie van de cultuursector aan de Kunstberg tegen de sluiting van cultuurhuizen en bioscopen coronamaatregelen 3

| De protestmanifestatie van de cultuursector aan de Kunstberg tegen de gedwongen sluiting van cultuurhuizen en bioscopen op tweede kerstdag.

Raad van State wijst beroep af: bezoekersplafond cultuur blijft 200

© Belga
10/01/2022

De Raad van State heeft de vordering tot schorsing van de maatregel die het publiek van culturele voorstellingen in binnenruimtes beperkt tot 200 personen, afgewezen. Volgens de Raad van State hebben de verzoekende partijen te traag gehandeld: zij hadden de beperking op de bezoekersaantallen immers nog niet eerder aangevochten. Dat stelt de Raad van State maandag in een arrest.

Dat maximumaantal voor culturele voorstellingen die binnen plaatsvinden werd oorspronkelijk opgelegd via het koninklijk besluit van 4 december. De maatregel werd opnieuw van kracht door het koninklijk besluit van 29 december, nadat de Raad van State de volledige sluiting van de cultuursector terugdraaide.

De limiet van 200 aanwezigen werd sindsdien betwist door culturele actoren die spraken van een "onevenredig" en "buitensporig" karakter, omdat geen rekening werd gehouden met de grootte van de zalen van de culturele voorstellingen.

"Wij denken dat deze limiet van 200 toeschouwers incoherent en oneerlijk is. Het is niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en houdt geen rekening met de capaciteit van de verschillende zalen," aldus Philippe Degeneffe, voorzitter van de federatie van werkgevers in de podiumkunsten, vorige week in Le Soir.

De Raad van State oordeelt nu dat de verzoekende partijen "onvoldoende snel gehandeld hebben om de schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid van die beperking te kunnen vorderen," klinkt het in het arrest. Ze dienden hun beroep pas op 31 december in, terwijl de maatregel al sinds begin december van toepassing was. Toen werd de beperking niet aangevochten bij de Raad van State, de hoven en de rechtbanken, klinkt het nog.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni