Correctionele rechtbank van Brussel

| Volgens de jongste cijfers van het College van procureurs-generaal van 9 juli belandden al 88.027 coronadosiers bij het openbaar ministerie.

Rechtbanken passen vakantieregeling aan om achterstand weg te werken

© Belga
15/07/2020

Hoven en rechtbanken passen hun vakantieregeling aan om de gerechtelijke achterstand weg te werken. Hun activiteiten draaiden na het uitbreken van de coronacrisis twee maanden op een erg laag pitje. De vervolging van inbreuken op de coronamaatregelen maakt die achterstand alleen maar groter. Vooral de 38 Belgische politierechtbanken dreigen overspoeld te worden, met liefst 30.000 strafzaken op komst.

Hoven en rechtbanken moeten de volgende weken en maanden een dubbele achterstand inhalen. Door het uitbreken van de coronacrisis medio maart werden zaken twee maanden lang onmiddellijk uitgesteld of hoogstens ingeleid.

Vloedgolf aan rechtszaken

De doorstart vanaf 18 mei verliep in behoorlijke sneltrein, maar nieuwe dossiers stapelden zich op door inbreuken tegen de coronamaatregelen. Justitie zal die vloedgolf van rechtszaken al zeker het hele najaar met zich meeslepen. Daarom worden in de zomermaanden extra (thema)zittingen rond corona gehouden voor rechtbanken in het hele land.

In de exitstrategie op 15 mei deed het College van hoven en rechtbanken een opgemerkte oproep. "De achterstand zal zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het College vraagt de rechtbanken en hoven om afhankelijk van de noden en de beschikbaarheid van personeel extra hoorzittingen te houden. Ook in de maanden juli en augustus." Dat impliceert een afwijking op het ingeburgerde gerechtelijk verlof van 1 juli tot 31 augustus.

Volgens de jongste cijfers van het College van procureurs-generaal van 9 juli belandden 88.027 coronadosiers bij het openbaar ministerie. Zoveel inbreuken werden in ons land door de parketten geregistreerd sinds ministeriële besluiten in werking traden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De correctionele parketten behandelen de dossiers van meerderjarigen (77.642). De jeugdparketten doen dat voor minderjarigen (10.385).

Minderjarige overtreders verschijnen voor de jeugdrechtbank. Meerderjarigen worden gedagvaard voor de correctionele rechtbank in combinatie met smaad en weerspannigheid, bij recidive en flagrante overtredingen.

30.000 dossiers in aantocht

Politierechtbanken werden eind mei bevoegd gemaakt voor corona-inbreuken door meerderjarigen zonder samenloop met gemeenrechtelijke misdrijven. De volgende weken en maanden komen 30.000 strafzaken op de politierechters af. Naar schatting zullen zij een heel jaar lang vijftien procent extra vonnissen moeten vellen.

Om de achterstand niet te groot te maken, wordt op verschillende plaatsen de vakantieregeling aangepast. De politierechtbank in Brussel houdt in juli en augustus alvast één zitting per dag voor uitsluitend coronadossiers.

In Halle en Vilvoorde hebben de politierechtbanken al data vastgelegd voor themazittingen in augustus en in Leuven zijn er tijdens de zomer twee themazittingen gepland. In sommige rechtbanken is de vakantieregeling niet aangepast, zoals Mechelen. Daar zijn ze snel begonnen met het leggen van videolinks, met bijvoorbeeld de gevangenis, waardoor toch nog dossiers zijn behandeld en de zittingen gewoon doorgingen.

Zoals elk jaar is er tijdens de zomermaanden één correctionele zitting per week, op woensdag, en om de twee weken een andere samenstelling waardoor steeds op twee weken of korter een vonnis wordt uitgesproken.

Ook in Kortrijk loopt alles volgens de normale vakantieregeling. Hooguit wordt er een extra zitting gepland voor het uitspreken van de vonnissen. Hetzelfde geldt voor Brugge, waar er per twee weken in principe drie zittingen zijn in de correctionele rechtbank. De politierechtbank werkt in Brugge wel iets meer dan anders. Meestal zijn er in de zomer slechts twee zittingen per maand, dat zouden er nu een viertal zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Justitie , Aanpassing vakantieregeling , coronacrisis , achterstand , hoven en rechtbanken

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni