Zaak Moslimexececutieve kan pas in november 2023 gepleit worden

Moslimexecutieve

Leden van de Moslimexecutieve hebben vrijdag een zaak aangespannen voor de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel om de aanstelling te eisen van een of meerdere voorlopige bewindvoerders voor het College van de Executieve, de financiële tak van de organisatie. De voorzitter van de rechtbank bracht de partijen op de hoogte dat de zaak pas in november 2023 kan gepleit worden, zegt advocaat Georges-Henri Beauthier. "Toch kan de komende weken beslist worden over een vroegere datum", zegt Beauthier.

In december was er al een gelijkaardig verzoek, ook voor de ondernemingsrechtbank, maar dan in kort geding. Deze keer gaat het om een procedure ten gronde.

Machtsmisbruik en verduistering

Twee leden van de Moslimexecutieve, vertegenwoordigd door Beauthier, klagen machtsmisbruik en verduistering aan binnen de Moslimexecutieve. De twee zijn verkozen als lid van de Moslimexecutieve, maar zouden gedegradeerd zijn tot "aangesloten" leden, zonder de voorrechten van "effectieve" leden, zoals stemrecht. Alleen de voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Üstün, de secretaris en de schatbewaarder zouden "effectieve" leden zijn.

De wijziging van de statuten zou ook gebeurd zijn zonder dat de zeventien leden van de Moslimexecutieve bijeengeroepen zouden zijn. De twee vragen daarom om een of meerdere voorlopige bewindvoerders aan te stellen, "om alle voorrechten en bevoegdheden" van de organisatie te garanderen, "terwijl de bestuurders geïnformeerd worden over de stappen die ondernomen zijn".

De rechtbank stelde einde december onregelmatigheden vast bij de Moslimexecutieve, zoals aan de kaak was gesteld door de twee leden van de Moslimexecutieve. Maar de rechtbank stelde geen voorlopige bewindvoerder aan omdat de hoogdringendheid, zoals een zaak in kort geding vereist, niet bewezen was.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?