Jeugdorganisaties voeren hele weekend actie voor meer speelruimte

© Lander Loeckx
| Archiefbeeld ter illustratie.

Een vijftigtal jeugdorganisaties voert dit weekend actie in het kader van de Goe Gespeeld!-actie rond 'Spelen in de buurt'. Kinderen, jongeren en hun organisaties zetten plekken in de aandacht die betekenisvol zijn voor hen en willen hierover in gesprek gaan met lokale beleidsmakers.

"Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen," zegt voorzitter Tine Bergiers. "We ijveren voor het principe: kinderen en jongeren mogen overal zijn en spelen. Maar vandaag is er actie nodig want de ruimte voor hen staat sterk onder druk."

Goe Gespeeld! verwijst naar het Ruimterapport Vlaanderen van 2021, waaruit blijkt dat 38 procent in Vlaanderen bebouwd is. "Daarmee behoren we tot de meest dichtbebouwde regio's in Europa, en dagelijks komen er 270 gebouwen bij. Die verdere verharding en verstedelijking creëren dorpen, voorsteden en wijkgebieden waar minder publieke ruimte is, laat staan voldoende plaats voor kinderen en jongeren."

Ook de coronapandemie heeft duidelijk aan het licht gebracht dat kinderen en jongeren ruimte nodig hebben om jong te kunnen zijn en te spelen.

"Met onze actie ijveren we ervoor dat méér duurzame en jeugdvriendelijke ruimte gecreëerd wordt, die zo georganiseerd is dat alle kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, en dat kinderen en jongere die mee kunnen, mogen en willen vormgeven," gaat Tine Bergiers verder. "Het gaat dan om méér dan enkel de typische speelterreinen. Het gaat om ruimte om te spelen en bewegen, om elkaar te ontmoeten, om te experimenteren, en ruimte om zich te verplaatsen."

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?