Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie
© Belgaimage | Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu wist dat de vergunningen van AA Container niet in orde waren

Maron verdedigt keuze voor AA Container, one.brussels hekelt 'onwettige' procedure

Robin Vanpée
20/04/2023

Door problemen bij verbrandingsovens in Neder-Over-Heembeek werd Brussels restafval in opdracht van Net Brussel gedumpt bij een afvalverwerker in Haren. Alleen blijkt dat het bedrijf geen vergunning had om dat soort afval te verwerken. Minister voor Leefmilieu, Alain Maron (Ecolo), gaf dinsdag in het parlement toe dat hij hiervan op de hoogte was.

Lachgascapsules zorgden voor kleine ontploffingen in de afvalverwerker van Neder-Over-Heembeek. Daarom deed Net Brussel een oproep bij twintig verschillende afvalverwerkers om de taak over te nemen. Van die afvalverwerkers reageerde alleen AA Container. Opvallend is dat Leefmilieu Brussel op vijftien jaar tijd twaalf klachten ontving over het bedrijf, tien ingebrekestellingen en vijf pv's verstuurde. Daarbij ging het telkens over het niet naleven van de milieuvergunning.

In het Brussels parlement vroeg Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit) meer tekst en uitleg aan Alain Maron (Ecolo), als minister bevoegd voor Leefmilieu. Het dossier kwam in de pers door een reeks artikelen van BRUZZ. Maron zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt om AA Container in te schakelen voor de verwerking van restafval. Een sollicitatieronde had eerder geen enkel ander geschikt verwerkingsbedrijf opgeleverd. Bovendien wilde Maron, zo zei hij in de commissie woensdag, vermijden dat alle verwerkingsinstallaties in het Brusselse zouden uitvallen door de ontploffende lachgaspullen. "Wat dramatisch zou zijn voor Brussel, en dus helemaal geen optie."

Met andere woorden: “De noodtoestand die het probleem van de explosies in de verbrandingsoven met zich meebrengt en het acute risico van de volledige sluiting ervan hebben Net Brussel ertoe gedwongen de nodige maatregelen te nemen om haar activiteiten te kunnen voortzetten."

Verder verklaarde Maron dat Net Brussel geen rechtstreeks contact heeft gehad met AA Container. Het was de onderaannemer Solywaste die de samenwerking afsloot.

Ongezien

“Dat milieuregels voor een groene minister zomaar aan de kant worden geschoven is ongezien”, reageert Sabbe daags nadien in een persbericht. “Het gedumpte afval bij AA Container puilde over de muren uit en kwam terecht in de Zenne en in het kanaal. Maar volgens hem breekt nood wet. Dat vind ik schandalig, onwettig en zonder aandacht voor mogelijke milieugevolgen. Een overheid moet zich aan de regels houden die zij zelf opstelt.”

Sabbe: "Het wordt tijd dat de minister verantwoordelijkheid neemt over zijn bevoegdheden."

De samenwerking tussen Net Brussel en AA Container werd eind februari stopgezet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie