| Het bosreservaat in het Zoniënwoud, waarin geen enkel beheer meer gebeurt, is erkend als het eerste natuurlijke werelderfgoed in België

Beheersplan moet Zoniënwoud beter beschermen tegen klimaatverandering

© Belga
22/03/2018

De Brusselse ministerraad heeft het ontwerp van beheersplan van het Zoniënwoud in eerste lezing goedgekeurd. Doel is het duurzaam beschermen van dit bosmassief in het kader van de klimaatverandering. De ministerraad kwam uitzonderlijk op woensdag bijeen omwille van de herdenking van de aanslagen van 22 maart donderdag.

"Het Zoniënwoud is een parel van de natuur op een steenworp van het centrum van Brussel. Dit woud is internationaal bekend voor zijn beukenkathedraal en is voor veel Brusselaars synoniem met verademing, sereniteit en inspiratie. Als site Natura 2000 die 10 procent van de gewestelijke oppervlakte beslaat, omvat het 60 procent van de groene ruimten van Brussel."

"Dit woud heeft eveneens een belangrijk maatschappelijk belang", stelt Fremault. Minister-president Rudi Vervoort wijst erop dat het Zoniënwoud Unesco-werelderfgoed is en sinds 1959 is geklasseerd.
Het eerste beheersplan uit 2003 was aan herziening nodig, onder meer op basis van het intergewestelijk structuurschema van november 2008, de aanduiding van site Natura 2000 en de recente gegevens rond het behoud van erfgoed en de klimaatverandering.

Het ontwerp van beheersplan voor de periode 2018-2042 bepaalt de beheersdoelstellingen en -maatregelen van deze site over een periode van 24 jaar of 3 bosbouwcycli. Een begeleidingscomité moet jaarlijks bijeenkomen om een stand van zaken over hun toepassing opmaken. In 2030, halfweg het het traject, komt er een een onderzoek van de toegepaste maatregelen en hun eerste effecten gevoerd om het beheer, vooral in verband met de klimatologische impact, te verfijnen.

Drie boeken

Het beheerplan is opgedeeld in drie 'boeken'. Het eerste bevat de huidige kennis over het Brusselse Zoniënwoud. Het beschrijft zijn geschiedenis, stelt de bosomgeving en de landschappen voor, analyseert het aantal bezoekers, bezorgt gegevens over het beheer, brengt de overlast in beeld die het ondergaat en inventariseert de diverse wetgevingen die ermee verbonden zijn.
Het tweede boek legt de doelstellingen voor de beheerders vast en de maatregelen om die te bereiken. Het derde bevat de beheerplannen van de twee archeologische reservaten, de vijf natuurreservaten en de twee bosreservaten van het Zoniënwoud.

Vanaf mei komt er een openbaar onderzoek van 60 dagen over deze drie boeken, waarna het eventueel aangepaste beheersplan definitief zal worden goedgekeurd door de Brusselse regering.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Milieu, Zoniënwoud, Céline Fremault

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni