Brussel werkt aan strengere regels voor PFOS en andere 'forever chemicals'

© Kevin Van Den Panhuyzen
| De Zenne in Anderlecht: te veel PFOS in baars.

Het Brussels Gewest werkt aan een besluit over blijvende chemische vervuiling door gevaarlijke stoffen die amper afbreken, zoals het veelbesproken PFOS. Normen voor de aanwezigheid ervan in de bodem, heeft Brussel niet.

Het debat over PFOS en PFAS, de bredere groep van chemicaliën waar die eerste stof toe behoort, doet elke dag meer stof opwaaien in Vlaanderen. PFOS is massaal aanwezig op de site van de vroegere 3M-fabriek in Zwijndrecht, maar werd ook teruggevonden in vissen in tal van Vlaamse waterlopen. Ook in Anderlecht zit er te veel PFOS in baars. In verschillende Brusselse waterlopen werd een hoeveelheid PFOS aangetroffen die op lange termijn gevaarlijk kunnen zijn voor vissen.

Desgevraagd laat het Brussels Gewest weten dat het werkt aan een besluit dat de productie en het gebruik van persistente organische polluenten (of forever chemicals, zoals ze ook wel worden genoemd), zoveel mogelijk beperkt. PFOS en PFAS horen daarbij. Dat besluit zet de Europese richtlijn terzake om in een Brusselse regelgeving.

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

Het toekomstige besluit, dat op 6 mei in eerste lezing werd goedgekeurd door de regering, legt onder meer een verplichte milieuvergunning op voor de productie en het gebruik van persistente organische polluenten. Daarnaast komt er ook een notificatieplicht voor de stockage en de productie van diezelfde forever chemicals.

“We volgen de situatie van heel nabij op en hebben aan de betrokken administraties gevraagd om ons een volledig overzicht te geven tegen het einde van de week,” laat minister van Milieu Alain Maron (Ecolo) weten.

Nog geen normen

Vlaanderen hanteert ondertussen ook toetsingswaarden voor PFOS in de bodem. Het zijn richtwaarden die geregeld worden aangepast omdat de wetenschappelijke inzichten over de stof nog evolueren. Navraag bij Leefmilieu Brussel leert dat Brussel vandaag nog geen normen hanteert voor het PFOS-gehalte in de bodem.

PFOS komt voor in heel wat brand- en vochtwerende materialen zoals blusschuim, tefalaanbaklagen, waterdichte synthetische lagen en ook in waterdichte cosmetica. Met name in de omgeving van brandweerkazernes, oefenplaatsen van de brandweer en chemische industrie komt PFOS vaak voor in de grond, bleek recent nog uit een Vlaams rapport.

De chemische stof heeft onder meer een negatief effect op de vruchtbaarheid en de immuniteit. Mogelijk is PFOS ook kankerverwekkend.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?