Brusselaar trok massaal naar bos of park tijdens de lockdown

Fietsers en wandelaars in het Ter Kamerenbos tijdens de lockdown van de coronacrisis Fietsers en wandelaars in het Ter Kamerenbos tijdens de lockdown van de coronacrisis
© PhotoNews
| Drukte in het Ter Kamerenbos: fietsers en wandelaars tijdens de lockdown (archiefbeeld)
© PhotoNews
| Drukte in het Ter Kamerenbos: fietsers en wandelaars tijdens de lockdown (archiefbeeld)

In de coronatijd is zeker de hoogopgeleide Brusselaar veel vaker dan daarvoor naar parken en publieke tuinen getrokken. Dat blijkt uit de resultaten van een online enquête door het Cosmopolis Centre for Urban Studies (VUB). De geënquêteerden gaven ook aan tijdens de quarantaine meer tijd te hebben voor hun bos- of parkbezoek, een aanzienlijk deel wil zelfs verhuizen naar een groenere buurt.

Deze snel opgezette peiling kadert binnen een breder Europees project, ClearingHouse, over groene stedelijke plekken. Hoewel de veranderingen door de corona-lockdown niet de focus waren van het project, vonden de VUB-onderzoekers toch dat ze die moesten meenemen. Deze zomer verschijnt een nieuwe, veel uitgebreidere enquête die zich richt op 20.000 deelnemers over heel Europa.

BRUZZ kon de ruwe data van de aparte corona-enquête voor Brussel inkijken. 577 Brusselaars deden mee aan het onderzoek, waaraan in totaal meer dan 3.000 mensen in verschillende Europese landen deelnamen.

Opvallend is dat ruim twee derde van de Brusselse deelnemers vrouwen zijn, en 92 procent is hogeropgeleid. Dat in Brussel vooral hoogopgeleide mensen bereikt werden, ligt vermoedelijk aan het feit dat de onderzoekers hun eigen netwerk moesten gebruiken om de survey snel te kunnen verspreiden. Dat maakt het Brusselse luik van de studie niet representatief voor de gehele bevolking, enkel voor hooggeschoolden.

Meer in het groen

De deelnemers spendeerden veel meer tijd in stadsbossen en -parken. Tijdens de zachte lockdown in het voorjaar trok 80 procent van de ondervraagden meermaals per week naar een groene ruimte in de buurt. Vóór de coronacrisis was dat maar 37 procent. (Lees verder onder de grafiek)

frequentie bezoek groen
© Cosmopolis/ VUB
| Hoe vaak bezoek je groenruimtes?

Driekwart van de deelnemers aan de enquête zegt veel vaker dan voor de pandemie een frisse neus te halen in het groen. De belangrijkste redenen om richting park of bos te trekken veranderden niet. Genieten van de natuur blijft reden nummer een.

Sporten in het groen nam als tweede reden wel aan belang toe (van 19 naar 25 procent), wellicht ook doordat zwembaden en fitnesszalen gesloten waren en alle vormen van georganiseerde sport maandenlang verboden waren. De deelnemers deden iets minder aan lezen of luieren in het park, activiteiten die ook lange tijd expliciet verboden waren. Opvallend: mensen met kinderen en/of honden trokken niet meer of minder vaak dan tevoren het groen in.

Tijdsgebrek en te ver weg

De enquête peilde ook naar de redenen die mensen opgeven waarom ze eerder niet zo vaak naar groenruimtes trokken. Een op de drie zei voor het coronatijdperk geen tijd te hebben voor een bezoek aan bos of park in de buurt, tijdens de quarantaine was dat maar 7 procent. De groep deelnemers die meldt dat groenruimtes te veraf liggen, bleef even groot voor als tijdens de quarantaine: ongeveer een op zes.

Daarentegen voelde 7, 5 procent zich tijdens de lockdown onveilig in het lokale park of bos. Tevoren was die groep drie keer kleiner, een stijging die ook in de internationale cijfers te merken is.

Omgaan met mentale stress

Als motieven om vaker naar het bos of park te trekken, somden de Brusselse deelnemers van de enquête een heel scala aan antwoorden op.

Maar de onderzoekers wijzen erop dat een op de drie gekozen antwoorden ‘mentale redenen’ zijn om groen op te zoeken: “Het helpt me wanneer ik me thuis niet goed voel”, “Ik voel dat ik er meer nood aan heb dan tevoren”, en “Het helpt me om te kunnen omgaan met de situatie”. (Lees verder onder de figuur)

redenen park- of bosbezoek corona
© Cosmopolis / VUB
| Waarom bezoek je vaker groenruimtes tijdens de coronacrisis? Kies alle antwoorden die van toepassing zijn

Het toegenomen bezoek aan stadsbossen en -parken heeft ook zijn invloed op de opvattingen over het belang van stedelijk groen. Voor de ophokplicht vond 60 procent van de hoogopgeleide deelnemers groenruimtes een heel grote prioriteit voor de lokale overheid, tijdens de zachte lockdown steeg dat tot 85 procent.

Het grootste deel van de ondervraagde Brusselaars gaat zelf ook actie ondernemen: terwijl de helft zegt dat ze zich zullen aansluiten bij een beweging die ijvert voor meer groen in Brussel, ofwel hun lokale bestuur om meer groen zullen vragen, zegt een op vijf zelfs te zullen verhuizen naar een groenere plek (Zie figuur hieronder)

Attitude rond groenruimtes na corona
© Cosmopolis / VUB
| Hoe gaat jouw attitude ten opzichte van groenruimtes veranderen door deze pandemie?

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?