20221028 Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie lg

| Alain Maron (Ecolo)

Brussels Gewest trekt 4,7 miljoen euro uit voor lokale klimaatprojecten

© Belga
09/12/2022

Het Brussels Gewest zal meer dan veertig lokale projecten van gemeenten en OCMW's steunen in het kader van de projectoproep van 2022 die moet bijdragen tot een koolstofarm gewest. Dat maakte Brussels klimaatminister Alain Maron (Ecolo) vrijdagochtend bekend.

Het Brussels Gewest heeft als doel om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de broeikasgasemissies tegen 2030 met 47 procent te verminderen (ten opzichte van 2005).

In 2020 lanceerde Leefmilieu Brussel een oproep voor "Klimaatactie"-projecten voor gemeenten en OCMW's. Volgens de Brusselse klimaatministerAlain Maron (Ecolo) heeft deze oproep een groeiend succes gekend. “Bijna alle gemeenten hebben zich aangesloten en krijgen regionale steun voor hun klimaatbeleid. Tussen de eerste en de derde editie is het aantal gesteunde projecten en het voor deze projecten uitgetrokken budget meer dan verdubbeld,” klinkt het.

Volgens het kabinet van de minister zal in drie jaar tijd meer dan 10 miljoen euro zijn besteed aan ongeveer 100 lokale projecten. Alle gemeenten hebben ten minste één project ingevoerd en 18 van de 19 gemeenten hebben - of krijgen binnenkort - een klimaatactieprogramma om op alle niveaus actie te ondernemen: afvalvermindering, vergroening, duurzame bedrijven, duurzame mobiliteit, enzoverder.

Recordjaar

Volgens de minister voor Klimaatverandering is de derde editie een recordjaar: twee gemeenten, Molenbeek en Ganshoren, beginnen met de uitvoering van hun klimaatactieprogramma; zeven gemeenten versterken de uitvoeringsstructuur van hun klimaatactieprogramma om alle lokale actoren erbij te betrekken.

Er werden 65 concrete projecten ingediend en 44 daarvan werden geselecteerd. Het gaat om drie mobiliteitsprojecten, acht projecten op het gebied van duurzame voeding, negen projecten in relatie tot afvalbeheer en vierentwintig projecten met betrekking tot stadsnatuur.

"Met het oog op de klimaatverandering moeten we onze middelen bundelen om een antwoord te bieden dat opgewassen is tegen de uitdagingen. Samen hebben we onze uitstoot van broeikasgassen al met bijna 30 procent verminderd ten opzichte van 2005. En dat zullen we uiteraard blijven doen,” aldus minister Maron in een persbericht.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni