| (archief) De esdoorns in het Jubelpark blijken te lijden onder bodemverharding.

Buurtcomités pleiten voor gewestelijk bomenregister in strijd tegen klimaatverandering

RV
© BRUZZ
24/08/2023

De buurtcomitéfederatie Inter-Environnement Bruxelles (IEB) pleit voor de invoering van een gewestelijk bomenregister om een globaal beeld te scheppen van de staat van de bomen in Brussel. Dat schrijft RTBF. In afwachting daarvan is de federatie alvast zelf een bomeninventaris gestart.

Deze week zijn een zeventigtal bomen gekapt in de Léon Mahillonlaan in Schaarbeek. Gekapte bomen wekken vaak heel wat verontwaardiging los bij Brusselaars. Toch kadert het kappen van de bomen, ironisch genoeg, in een gemeentelijk actieplan voor de vergroening van openbare ruimtes. De bomen zullen namelijk vervangen worden door jonge, inheemse bomen.

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) ontvangt als federatie van buurtcomités wel vaker vragen van verontwaardigde burgers over gekapte bomen in de stad. "Wie beheert de bomen in mijn straat? Waarom wordt er beslist om ze te kappen? Het is niet altijd eenvoudig om deze vragen te beantwoorden", vertelt Cataline Sénéchal, projectmanager van IEB aan RTBF.

eebd572d-ap.png

Gekapte bomen in de Léon Mahillonlaan in Schaarbeek.

Het beheer van bomen blijkt versplinterd. Het onderhoud, de bescherming en de registratie van bomen in de openbare ruimte zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten, van Leefmilieu Brussel (in de gewestelijke groene ruimten) of van Brussel-Mobiliteit (voor bomen gelegen aan gewestwegen). En sommige, opmerkelijke bomen zijn dan weer in het beheer van erfgoed.brussels.

De vereniging pleit daarom voor de oprichting van een gewestelijke inventaris van bomen. Dat bestaat momenteel niet. Sommige gemeenten hebben een nauwkeurig overzicht van hun bomenbestand, andere veel minder.

Hittebestrijding

“Sommige lokale autoriteiten geven er de voorkeur aan om bomen te beheren volgens hun eigen belangen, zonder rekening te houden met gewestelijke regels. Bijvoorbeeld welke soorten ze moeten planten, waar ze moeten planten en hoe ze de bomen moeten onderhouden", vertelt Sénéchal.

Om klimaatverandering tegen te gaan, groeit het belang van bomen in de stad als middel om onder meer stedelijke hitte-eilanden te bestrijden. "Als we een compleet overzicht hebben van waar bomen zich bevinden en hoe gezond ze zijn, kunnen we anticiperen op het milieubeleid", zegt Sénéchal.

Maar ook de verschillende groendiensten moeten beter samenwerken, bijvoorbeeld om te bepalen welke boom geplant of vervangen moeten worden wanneer er een sterft.

Een dergelijk 'bomenkadaster' bestaat al in steden zoals Parijs, Berlijn en Amsterdam. In afwachting van een dergelijk officieel bomenregister biedt het IEB Brusselaars de kans om deel te nemen aan de inventarisatie van bomen in de openbare ruimte via arbres.cartobru.be.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni