CD&V en Groen stellen acties voor klimaat voor

© PhotoNews
| Wouter Beke op de fiets door Brussel.

CD&V broedt op een concreet klimaatpact waarbij alle overheden zich ertoe engageren 3 procent van het bnp te investeren in openbare werken, gebouwen en mobiliteit. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke zondag aangekondigd in De Zevende Dag. Ecolo en Groen hebben dan weer een wetsvoorstel klaargestoomd waarin ze de "bijzondere klimaatwet" hernemen die door Nederlandstalige en Franstalige universitairen werd geschreven.

Voor Beke is niemand gebaat bij de "doemdenkerij" van zowel links als rechts. Hij kant zich dan ook tegen het pleidooi van N-VA om een aantal kerncentrales langer open te houden. "Het is jammer dan N-VA de sluiting van de kerncentrales in het parlement heeft gestemd, maar daar intussen heel wat fuzz over laat bestaan. Daardoor wordt de innovatie afgeremd", aldus Beke.

Volgens de CD&V-voorzitter was kernenergie een aantal jaren geleden misschien wel een valabel argument, maar zie je vandaag dat de kostprijs ervan enorm stijgt, terwijl de prijs voor hernieuwbare energie afneemt. Daarom wil Beke inzetten op hernieuwbare energie, intussen aangevuld met investeringen in gascentrales én investeren in energie-efficiëntie.

Daarin kadert ook het christendemocratische pleidooi voor een investeringsplan of een klimaatpact, tussen alle overheden, maar ook andere actoren. Daarin moet worden gestreefd naar investeringen in mobiliteit, openbare werken en gebouwen, ten belope van 3 procent van het bnp. In de omgeving van Beke valt te horen dat die investeringen vandaag rond de 2,2 procent schommelen.

De voorbije jaren is het allesbehalve evident gebleken om op klimaatvlak overeenstemming te bereiken tussen de verschillende beleidsniveaus. "Dit vraagt moed. Iedereen moet aan het algemeen belang denken", aldus Beke. "Als men in Oudenaarde een fietsautostrade wil aanleggen en de groene beweging is tegen, dan helpt dat niet. Als men in Meise een tramlijn wil aanleggen en de groene beweging is tegen, dan helpt dat niet. Iedereen moet de handen vuil maken."

Klimaatwet

Ecolo en Groen hebben dan weer een wetsvoorstel klaargestoomd waarin ze de "bijzondere klimaatwet" hernemen die door Nederlandstalige en Franstalige universitairen werd geschreven. Dat heeft Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet zondag verklaard op de Franstalige commerciële omroep RTL-TVi.

"We hebben een tekst ingediend en het is nu aan de traditionele partijen om standpunt in te nemen", zei Nollet.

Hij benadrukte dat de wettekst voor de verkiezingen van mei moet worden goedgekeurd. "We kunnen een tweederdemeerderheid halen, de jongeren vragen engagementen. Laten we die tekst goedkeuren die door wetenschappers is geschreven". Een tiental universiteitsprofessoren en gespecialiseerde onderzoekers heeft vrijdag een "bijzondere Klimaatwet" voorgesteld die onmiddellijk uitvoerbaar is. Die academische oefening moet ervoor zorgen dat het Belgische klimaatbeleid op een coherentere manier gevoerd kan worden dan nu het geval is.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?