Zuhal Demir (N-VA)

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zal wel degelijk cassatieberoep aantekenen tegen de beslissing van het Brusselse hof van beroep, dat het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Staat het bevel geeft de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te doen dalen in vergelijking met 1990. Dat heeft ze vrijdag gezegd in De Ochtend (Radio 1). Volgens haar "legt een Franstalige rechter een collectieve verarming op aan de Vlaamse Gemeenschap".

Nadat het arrest in de zogenoemde Klimaatzaak donderdag bekend was geraakt, zei Demir al de beslissing te zullen analyseren "met het oog op cassatie". Vrijdag bevestigt ze cassatieberoep te zullen aantekenen. "Het is principieel. We leven in een democratie, maar het hof van beroep gaat verder dan de Europese verplichtingen."

Demir ziet in het arrest een beslissing van een Franstalige rechter om Vlaanderen een "collectieve verarming" op te leggen. "Ik zal niet toelaten dat een rechter politieke beslissingen gaat nemen. Want wat die eigenlijk doet, is een 'degrowth'-verhaal opleggen." Bovendien maakte die rechter volgens haar een fout door van een algemene reductie te spreken en geen onderscheid te maken tussen de sectoren die binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen en die erbuiten.

Wat Demir naar eigen zeggen sterk verbaast, is het feit dat het Waals Gewest niet veroordeeld werd. "Hoe komt dat? Omdat Wallonië twee hoogovens in Luik en Charleroi heeft gesloten. Daardoor is de uitstoot van CO2 fors gedaald, maar dat had ook gevolgen voor de werkgelegenheid." Demir is dan ook niet van plan bedrijven of hele sectoren te sluiten om de klimaatdoelstellingen te halen. "Dat pad gaan we niet bewandelen", zei ze.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni