| Dronebeeld van zonnepanelen op het dak van Kasterlinden.

Ecopower plaatst 2000 zonnepanelen op VGC-gebouwen: 'Goed voor verbruik van 400 gezinnen'

RV
© BRUZZ
12/05/2023

Vorig jaar schreef de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een overheidsopdracht uit voor de plaatsing van zonnepanelen op haar patrimonium. Uiteindelijk werd een samenwerking aangegaan met de coöperatieve vennootschap Ecopower, die intussen al op twaalf VGC-locaties zonnepanelen plaatste. Daar moeten nu nog zeven gebouwen bijkomen, wat uiteindelijk een output van 908 kilowattpiek moet opleveren, of het gemiddeld jaarverbruik van 400 Brusselse gezinnen.

Concreet liggen intussen al zonnepanelen op de locaties CLB N-Brussel, Kasterlinden, Campus Comenius, AH Leo II, Brede School Nieuwland en gemeenschapscentra Op-Weule, Ten Weyngaert, De Kriekelaar, Nohva, De Zeyp, De Kroon en Everna. “Die op het Huis van het Nederlandstalig onderwijs en de gemeenschapscentra Pianofabriek, Essegem, Kontact, Wabo, Elzenhof en De Rinck moeten tegen de zomer operationeel zijn”, aldus het kabinet van Brussels Minister en VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt (Groen).

“Als overheid hebben we een voorbeeldrol te spelen in de ecologische transitie", klinkt het. "Bovendien komt dit neer op een forse daling van de energiefactuur voor de VGC. Het is een overduidelijke win-win voor Brussel.”

Door gebruik te maken van de lokaal geproduceerde stroom van de meer dan tweeduizend zonnepanelen, zal de VGC ruim 800.000 kWh per jaar minder afnemen van het net. Dat komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik van meer dan 400 Brusselse huishoudens.

Mee investeren

Voor het project ging de VGC in zee met burgercoöperatie Ecopower. Die financiert de zonnepanelen en nodigt daarbij burgers uit mee te investeren en voor een deeltje eigenaar te worden van de zonne-installaties. Ecopower staat tot 2030 in voor de exploitatie en het onderhoud, daarna worden de zonnepanelen eigendom van de VGC.

“Dankzij het coöperatieve model van Ecopower worden de zonnepanelen gefinancierd met burgerkapitaal”, aldus Geert Van den Berge, projectverantwoordelijke bij de burgercoöperatie. “Zo kunnen mensen mee investeren, mee eigenaar worden van de installaties en ook delen in de winst via een bescheiden dividend. Dit vergroot de bewustwording rond hernieuwbare energie en zet de voordelen van zonnepanelen in de verf."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni