Autoverkeer
© PhotoNews | Autoverkeer.

Europa trekt opnieuw aan alarmbel over Brusselse luchtkwaliteit

LP, SDS
© BRUZZ
12/09/2018
Updated: 12/09/2018 19.04u

De Brusselse luchtkwaliteit blijkt het nog slechter te stellen dan de cijfers doen vermoeden, besluit de Europese Rekenkamer. Brussels minister van Leefmilieu Celine Frémault (CDH) wil eind september een nieuw voorstel op de regeringstafel leggen om het systeem met de huidige meettoestellen te verbeteren.

Luchtvervuiling leidt in de EU jaarlijks tot ongeveer 400.000 vroegtijdige sterfgevallen en tot miljarden euro’s aan externe gezondheidskosten. Daarmee wordt vuile lucht aangeduid als de belangrijkste milieubedreiging voor de gezondheid van de Europese burger.

Na meer dan twintig jaar Europees milieubeleid, blijkt dat de meeste landen niet voldoen aan de luchtnormen die werden opgesteld. De Rekenkamer vindt dat de middelen die Europa voorziet, niet goed worden besteed. De slechte resultaten zouden een gevolg zijn van gebrekkige wetgeving en een povere beleidsuitvoering binnen de lidstaten. Ook het toezicht dat de Europese Commissie als taak op zich moet nemen, volstaat niet en sancties worden maar zelden uitgevoerd.

Brussel

Ook Brussel doet het niet goed, hoewel dat niet altijd aan de cijfers te zien is. De metingen tonen een positieve evolutie aan, maar dat is maar schijn. Door een tekort aan meettoestellen, die bovendien niet op de meest vervuilde plaatsen staan, geeft het een fout beeld weer van de echte waarden. Dit was altijd al een van de uitgangspunten van de vijf burgers die vorig jaar samen met advocatenkantoor ClientEarth een rechtszaak inspanden tegen het Brusselse beleid inzake luchtkwaliteit. Die zaak werd eind 2017 door een Brusselse rechter doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie.

In totaal telt Brussel 11 meetstations. Sommige staan op drukke wegen zoals de Kroonlaan, andere in residentiële wijken zoals in Ukkel. De berekening gaat ook aan de hand van gemiddelden, waardoor de ongunstige winterwaarden worden rechtgetrokken door de goeie zomerwaarden. Tussen 2012 en 2016 zijn de echte waarden dus nauwelijks verbeterd.

Fremault kondigt actie aan

Brussels minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) laat in een reactie aan onze redactie weten dat ze in mei een onderzoek is gestart naar nieuwe relevante plaatsen voor de Brusselse meetstations. Ze wil eind september een nieuw voorstel op de regeringstafel leggen om het netwerk uit te breiden.

Waar en hoeveel nieuwe toestellen er bijkomen, is nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat er meer zal worden gemeten op de drukste verkeersassen, zoals de Belliardstraat en de Wetstraat en dat er mobiele meettoestellen zullen worden ingezet.

Op de hoek van de Kunstlaan en de Wetstraat staat een meetstation dat in 2017 na acht jaar werd heropend, maar nog altijd geen fijn stof meet.

Leefmilieu Brussel publiceert verder ook geen waarden van de bestaande meetstations Eastman Bernard (Belliard) en Spinelli (Europees parlement). Het Europees Parlement betaalt voor deze meetstations, en zoekt daarvoor een andere uitbater dan Leefmilieu Brussel. Het Europees Parlement zei BRUZZ in 2017 dat die stations echter technisch perfect werken en dat Leefmilieu Brussel altijd toegang heeft tot de gegevens, mocht het dat willen.

Luchtkwaliteit

De Brusselse luchtkwaliteit is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Het Gewest is al meermaals door Europa op het matje geroepen, maar de concentratie stikstofdioxide is recent weer gestegen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Milieu, Luchtkwaliteit, luchtvervuiling, Europees Hof van Justitie, Céline Fremault

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie